הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ניתן להשיג" לאנגלית

חפש את ניתן להשיג ב: הגדרה מילים נרדפות
available
reachable
attainable
can be achieved
be obtained
can be accomplished
they can be reached
would I get
can be contacted
Unable to get
Unable to obtain
Cannot get
I can be reached
Cannot obtain
unreachable
כל וכל ניתן להשיג קצינים בתחום, נא להגיב.
Any and all available officers in the area, please respond.
ניתן להשיג ללא פתחים עבור תקליטונים או כוננים אופטיים, להשגת שליטה מרבית על סביבות מחשוב
Available without Floppy Disk or Optical Drive openings for maximum control over computing environments
לא ניתן להשיג עוד את המטרה הזו.
That goal is no longer attainable.
מדי לבנים נוספים עכשיו ניתן להשיג.
Additional linen uniforms are now available.
טוב, הוא סימפתטי, עניין, ניתן להשיג.
Well, he's sympathetic, interested, available.
זה נראה שאת שנינו ניתן להשיג.
It appears we are both available.
השד הדיגיטלי של העולם, ניתן להשיג 24/7.
The world's digital ghost, available 24/7.
ניתן להשיג אותה רק במכולת הבקתה-האדומה.
Available only at Red Shed convenience stores.
לא ניתן להשיג את WebTicket עבור אסימון מזהה Live הנתון.
Unable to get the WebTicket for the given Live Id Token.
על-ידי הקצאת משאבים נוספים של ESX Server וביצועי מערך כדי לתמוך ביישום בעל העדיפות הגבוהה ביותר, ניתן להשיג שירות מקיף.
By allocating more ESX Server resources and array performance to support the highest priority application, an end-to-end service level is achieved.
לא ניתן להשיג ממשק IRowset מאובייקט מקור נתונים.
Couldn't obtain IRowset interface from data source object.
יחד הוכחנו הרמוניה שבין הגזעים ניתן להשיג
Together we proved that harmony between the races can be achieved.
אנחנו מציעים שירות שלא ניתן להשיג באינטרנט.
We offer a service you can't get on the internet.
ובכן, היה ניתן להשיג מספיק מזון
So, it was possible to get enough food.
ניתן להשיג את הדוח על-ידי כניסה לחשבון הלקוח המקוון בכתובת.
The report is available by logging in through the customer account online at.
לא ניתן להשיג תבנית ערכי מאפיין.
Cannot get the property value's format.
לא ניתן להשיג נתוני משתמש מאחסון ריק.
Could not get the user data from an empty storage.
ניתן להשיג אותי בטלפון הסלולארי שלי.
And I'm reachable by my cellphone.
רואה אתה מה ניתן להשיג עם יישומים של ידע?
Do you see what can be done with knowledge and application?
תיקח אותם היכן ניתן להשיג אותן.
You take 'em where you can get 'em.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 236. מדויק: 236. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo