הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נלקח" לאנגלית

was taken
took
ripped away
carried
were taken
was removed
been removed
seized

הצעות

66
49
38
31
התינוק נלקח ממנה בידי הנזירות האלו...
Sorry. The baby was taken from her by these nuns.
המחשב שלו נלקח והוא עובד בשבילך.
Finn Polmar's computer was taken and he works for you.
היא אלתרה פעם השליח נלקח מהלוח.
She improvised once the courier was taken off the board.
והוא נלקח מאפריקה אוקי, אנשי מסיבות.
And he was taken from Africa All right, party people.
זה נלקח מציוד המעקב שמצאת בדירתך לפני כמה חודשים.
It was taken by the surveillance equipment you found in your apartment several months ago.
כשהודג"ס נלקח למעצר הוא אמר שהסיפור לא נגמר.
As hodges was taken away, he said it wasn't over.
האם הפתולוגים"" קבעו מתי הסם נלקח
"Did the pathologists determine when the drug was taken?"
הוא נלקח למעצר מצד הממשל האמריקאי.
She was taken into custody by the U.S. government.
מדגם שני קילו נלקח מהמשלוח השני.
A two kilogram sample was taken from the second consignment.
הוא נלקח ממקום שבי הקורבן נכנס לנהר.
It was taken from where the victim went into the river.
להסתכל סביב בנקודה שאבי נלקח ממנה...
To look around at the spot where my father was taken?
יש דרך אחרת לגלות איפה הסרטון נלקח?
Is there any other way to find out where this was taken?
דן ברלין נלקח למעצר לפני כשעה.
Dan Berlin was taken into custody about an hour ago.
הוא נלקח מקרוסלה שהופיע בסרט מארי פופינס.
It was taken from the carousel that appeared in the film Mary Poppins.
הוא יצא בשליחות מיוחדת והוא נלקח.
He went out on a special mission and he was taken.
עכשיו, זה נלקח בלוק מחנות הסיגרים.
Now, this was taken a block from the cigar store.
אז זה נלקח לפני כמה שעות מהמיקרופון בתא שניים.
So this was taken a couple of hours ago from the mic in cell two.
אחד משלנו נלקח כבן ערובה במהלך הבריחה.
One of our own was taken hostage during the escape.
בלי להעליב נלקח, האהבה שלי.
No offense was taken, my love.
זה נלקח מתוך בית הספר התיכון.
This was taken from inside the high school.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3286. מדויק: 3286. זמן שחלף: 188 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo