הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נעשה בדיקת אבק שריפה" לאנגלית

בסדר, בואו נעשה בדיקת אבק שריפה על כולם ונתחיל מהאם.
All right, let's GSR everybody and start with mom.

תוצאות נוספות

הם יושבים על חבית אבק שריפה.
They're sitting in a powder keg.
יסודות אלו שנוצרו בליבם של הכוכבים מתאחדים עכשיו כדי ליצור אבק שריפה.
Forged in the stars, these elements now come together to make gunpowder.
זה יכול להסביר אבק שריפה והסרט הדביק.
That would explain the gunpowder and the duct tape.
אין אבק-שריפה על ידו של הבחור.
There's no gunpowder on that boy's hand.
ואדים גנבו מספיק אבק שריפה לפתוח במלחמה קטנה.
Vadim stole enough gunpowder to start a small war.
גשם איננו ידיד של אבק שריפה.
Rain is not a friend to gunpowder.
אז למה כיבית היום אש באמצעות אבק שריפה?
Then why put out a fire with gunpowder today?
מצאנו קבלות על אבק שריפה וצינורות.
We found receipts for gunpowder and pipes.
יש הרבה אבק שריפה בבטן האוניה.
There's a lot of gunpowder below decks.
לא היה אבק שריפה בפצצות האלה!
There was no gunpowder in those bombs!
לניגל קולבי יש אבק שריפה על הידיים?
Did Nigel Colbie have gunshot residue on his hands?
אבל תוסיפו קצת אבק-שריפה ויש לכם מפעל לפצצות.
But add some gunpowder, you got yourself a bomb factory.
גנבנו אבק שריפה, ארוזים ומוסתרים.
We have stolen gunpowder, packed tightly and hidden.
ובכן, שלושת הראשונים מרכיבים אבק-שריפה, הנפוץ בקורבנות פיגועים.
Well, the first three components make gunpowder, common in bomb victims.
החבאנו חביות עם אבק שריפה במרתף.
We hid the barrel filled with gunpowder In the cellars,
אני רוצה השמים לשרוף עם אבק שריפה.
I want the sky to burn with gunpowder.
מצאנו שרידי אבק שריפה על ידיו.
We found gunshot residue all over his hands.
אתה יכול להריח שאריות אבק שריפה בחדר בגודל כזה במשך ארבעה ימים.
You can smell gunpowder residue in a room this size for four days.
מצרכים להכנת אבק שריפה, נגנב מתחת לאפם של החברה.
Ingredients for making gunpowder, stolen from under the Company's noses.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 346. מדויק: 1. זמן שחלף: 223 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo