הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נפוצים" לאנגלית

prevalent
common
mainstream
widespread
pervasive
commonly used
rife
frequently used
ubiquitous
זוהי רשימה של השמות הכי נפוצים בכוכב הזה.
This is a list of the most common names on this planet.
בגודלם הרגיל, הם נפוצים למדי.
Well, at normal scale, they're quite common.
יישומי תיב"מ נפוצים, ארכיטקטורה, הנדסה ובניין, עיצוב גרפי
Mainstream computer aided design, architecture, engineering and construction, graphic design
כאשר PowerVault MD1000 מוגדר עם כונני דיסקים מסוג SAS, הוא מסוגל לספק את המהירות, את הביצועים ואת האמינות הדרושה ליישומים נפוצים ותובעניים בשרת יחיד כגון יישומי דואר אלקטרוני או מסד נתונים אשר מאחסנים מידע פעיל המשתנה בתדירות גבוהה.
When configured with SAS disk drive, the PowerVault MD1000 can deliver the speed, performance and reliability to satisfy mainstream and demanding single server applications such as email or database applications that store active and frequently changing information.
אז, חיסכון כמה גברים נפוצים עכשיו ההסמכה לפסוק?
So, saving a couple of common men is now the qualification to rule?
האם על השירות לכתוב באופן אוטומטי ליומן האירועים באירועים נפוצים כגון Install ו - Start.
Whether the service should automatically write to the event log on common events such as Install and Start.
כמה פעמים, אוניל השתמש במילים מוזרות במקום מונחים נפוצים.
Several times, O'Neill has used strange words in place of common terms.
פושעים עם כוחות מסוכנים נהיים יותר ויותר נפוצים.
Unstable criminals with dangerous powers are becoming more and more common.
בגדי ים כאלה מאוד נפוצים היום.
This kind of suit is quite common these days.
יש הרבה חומרים נפוצים וברי השגה שיכולים לגרום להרעלת מזון.
There are many common and easily attainable substances that can cause food poisoning.
מחבואים כאלה די נפוצים באזורים של כנופיות.
Stash spots are pretty common in gang areas.
צייר הקלסתרונים משתמש בקטלוג פרצופים נפוצים של הבולשת.
A sketch artist uses an FBI catalogue of common faces.
לילות ספןגי סיעה הם סימפוטומים נפוצים של סרטן הלימפה.
Night sweats are apparently a very common symptom... of lymphoma.
בדקתי את שם המשתמש וסיסמא נגד שמות דומיין נפוצים.
I checked the user name and password Against common domain names.
פיירי לאנטרן וקליפורניה ביי שניהם צמחי פרח נפוצים.
Fairy Lantern and California Bay, both common, flowering plants.
והם גם אמרו כי איומים אלימותמהלקוחות שלה היו מאוד נפוצים.
And they also said that threats of violence from her clients were very common.
סוגים גיאומטריים בסיסיים נפוצים לשימוש בכל דיאגרמה.
Common geometric primitives for use in any diagram.
אתם יודעים, זה אחד מהפטישים הכי נפוצים.
You know, it's one of the most common fetishes.
צור טבלה חדשה באמצעות תבנית טבלה. Access כולל תבניות לתחומים נפוצים, כגון אנשי קשר, נושאים ומשימות.
Create a new table using a table template. Access includes templates for common subjects, such as contacts, issues, and tasks.
מנפיק קבוצה של פקודות בסיווג AT של נתונים נפוצים למודם.
Issues a set of common data class AT commands to the modem.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 330. מדויק: 330. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo