הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נפט גולמי" לאנגלית

חפש את נפט גולמי ב: הגדרה מילים נרדפות
crude oil
צפון קהרון מפיקה 480,000 חביות של נפט גולמי ביום.
North Kharun produces 480,000 barrels of crude oil a day.
ההחזקה של הספינה שכמעט מיליון חביות של נפט גולמי.
That ship's holding almost a million barrels of crude oil.
מודל הקריסה פנימה יכול לעבוד על נפט גולמי.
Implosion model could run on crude oil.
אוכל נפט גולמי ומפריש תוצרי-לוואי לא מזיקים.
Eats crude oil and excretes harmless byproducts.
זו צולמה לפני ארבע שנים ב אתר חיפושי נפט גולמי בפקיסטן נקראות חולות שחורות.
This was taken four years ago at a crude oil exploration site in Pakistan called Black Sands.
אחסון לגז או נפט גולמי, מלא בשאריות מלחים.
Storage for fracked gas or crude oil, full of salt brine run-off.
אנחנו מובילים נפט גולמי מתחנות השאיבה לבתי הזיקוק.
We're driving crude oil to the refinery,
זה חיידק שימושי אוכל נפט גולמי ומפריש.
Eats crude oil and excretes harmless byproducts.
הם הגיבו בהטלת פצצות שהחילו נפט גולמי, מתכת נוזלית, כימיקלים וצואה.
They responded by filling bombs with crude oil, molten metal, chemicals and excrement.
אלה בערך 3.785 טריליון מ"ק של נפט גולמי שעדיין ממתינים לפיתוח ולהפקה כיום בעולם.
This is about 100 trillion gallons of crude oil still to be developed and produced in the world today.
יש בעיות במזקקות בדרום, אז בואו נשים עין על נפט גולמי.
There are some refinery problems in the South, - so let's keep our eye on crude oil.
ויש לנו נפט גולמי.
You have the crude oil.
הוא נראה כמו נפט גולמי.
It looks like crude oil.
שמן, נפט גולמי.
Oil, crude oil.
אז הערב את עושה נפט גולמי?
Tonight you have crude oil?
אז בואו נשים עין על נפט גולמי, והגיע לאוזני שמועה.
There are some refinery problems in the South, - so let's keep our eye on crude oil.
ומה שאתם רואים כאן זה כמות קטנה של נפט גולמי, קצת קוביות קרח, ושתי שקיות נפאלם.
And what you see here is, you see a little bit of crude oil, you see some ice cubes, and you see two sandwich baggies of napalm.
"בשבוע שעבר דלפו ממנה 14,000 טון נפט גולמי
"Last week it leaked 14,000 tons of crude..."
סאות'פורק יושבת על שני מיליארד חביות של נפט גולמי טהור.
Southfork's is sittin' on two billion barrels of the purest crude.
אסדת נפט בים נכשלה, נשפכת מיליוני גלונים של נפט גולמי לים.
An offshore oil rig has failed, spilling millions of gallons of crude into the ocean.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 32. זמן שחלף: 87 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo