הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נפילה חופשית" לאנגלית

חפש את נפילה חופשית ב: הגדרה מילים נרדפות
free fall
free-fall
freefall
free-falling
free falling
נפלתי 500 מטר נפילה חופשית לפני שהיא השתחררה.
I was in free fall for 1,600 feet before she freed herself.
אני חושבת שזו הייתה הפעם האחרונה שהרשיתי לעצמי ליפול נפילה חופשית.
Well, I think that was the last time I let myself just free fall.
אתה לא רוצה לעשות נפילה חופשית?
You don't want to free-fall?
ברגע שמורין תפרסם את הסיפור תיפול בסקרים נפילה חופשית.
The minute Maureen breaks the story, you'll free-fall in the polls.
מעליות מודרניות אינן נופלות נפילה חופשית, גברת שו.
Modern elevators do not freefall, Ms. Shaw.
אחרי נפילה חופשית של 4-5 שניות, הגוף פוגע במים במהירות של 120 קילומטרים לשעה.
After a free fall of four to five seconds, the body strikes the water at about 75 miles an hour.
הריסה מכוונת נראית בדיוק כך: כיפוף במרכז, ואז הבניין נופל ישר למטה במהירות של נפילה חופשית כמעט.
Demolitions look just like that, kink in the middle, and then that building just comes straight down almost at free fall speed.
היית במצב של נפילה חופשית, דונלד?
You ever been in free-fall, Donald?
שהוא בירידת נפילה חופשית, כל כך רציתי לדבר איתך על משיכת כספם אני מתכוון...
It's in a free-fall decline, so I wanted to talk to you about pulling their money I mean...
בשיא נקודת הטיפוס שלה, הםאוחזיםזה בטופריהאחר, ונופלים נפילה חופשית מהממת.
At the height of her climb, they lock talons... and drop in a dazzling free fall.
צפיפות גופי מספיק גבוהה וגופי מספיק כבד, כדי ליפול למעמקים בעצמו, ואז אני נכנס לשלב המכונה נפילה חופשית.
My body is dense and heavy enough to fall into the depths by itself, and I enter what's called the free fall phase.
אם לא נחזיר את השליטה על ידי כך, שהוא נכנס נפילה חופשית, ואנו מאבדים את זה לנצח, יחד עם התקווה הטובה ביותר לעצור את הדבר הזה.
If we don't regain control by then, it goes into free fall, and we will lose it forever, along with our best hope of stopping this thing.
ואז נפילה חופשית.
And then free fall.
את באמצע נפילה חופשית.
You're in free fall.
ואז פשוט נפלתי נפילה חופשית.
And there I was in free-fall.
כשתחזור לכדור הארץ בקפסולת סויוז, תיפול נפילה חופשית מהחלל במהירות של 800 קמ"ש, והדבר היחיד שיאט אותך הוא מצנח קטן שנפתח רגע לפני שאתה מתרסק באדמה.
When you come back to Earth in a Soyuz capsule, you free-fall from space at 500 miles per hour, and the only thing that slows you down is a little parachute that pops out right before you crash into the ground.
אין שום תסריט של אפקט "מגדל קלפים" בנפילת בניין, שמאפשר לו ליפול במהירות של נפילה חופשית.
There is no scenario for a pancake effect of buildings falling that allows them to fall at a rate of free fall.
מים יכולים לזרום או ליפול נפילה חופשית.
Now, water can flow or it can crash.
נאס"א מעריכה שהם לא פוגעים במים במהירות נפילה חופשית.
NASA estimates that they are not hitting the water at terminal velocity.
זה היה מוות מתנגד נפילה חופשית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 43. מדויק: 43. זמן שחלף: 67 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo