הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נצחי" לאנגלית

חפש את נצחי ב: הגדרה מילים נרדפות
eternal
timeless
everlasting
perpetual
permanent
eternity forever
endless
eternally
להחיות גופה מתה ולהעניק יופי נצחי.
To revive a cold body, and grant eternal beauty.
חיים הם חלק מהקיום והמוות הוא נצחי.
Life is just a part of existence and death is eternal.
והבנתי שאני חלק מסיפור אהבה נצחי.
And I realized I was part of this timeless love story.
אולי אוכל להעביר את המסר ע"י מילותיו של שיר נצחי
Maybe I could put it best in the words of a timeless song.?
כשאני מגיע עשר, תרצה פשוט צעד מאדן ותמצא שלום נצחי.
When I reach ten, you will simply step off the ledge and you will find everlasting peace.
דניאל סומך להגיע הם ילכו לחיי נצח או מוות נצחי.
DANIELTRUSTSHISOWN TO ARRIVE. THEY'LLGOTO EVERLASTINGLIFE OR EVERLASTING DEATH.
ואל השניים שנטשו אותי לסבל נצחי.
And to the two who abandoned me to eternal suffering.
תוכל להקדיש לי רגע כדי לדון באושר נצחי.
I was wondering if you might have a moment to discuss your eternal happiness.
אולי עדיף למות לבד מאשר לחיות חיים של גיהנום נצחי.
Perhaps it's better for one to die alone than to live life in eternal purgatory.
גאל אותנו לא למכאובים מרירים" של מוות נצחי.
deliver us not into the bitter pains of eternal death.
המהפכה מבקשת אושר נצחי לכל אחד בעולם.
A revolution seeks eternal happiness for everyone in the world.
המשחק נקרא סכסוך נצחי, והגיבור הוא אתה.
The game is called Eternal Conflict, and the hero is you.
כעת אני חב לרומא, חוב נצחי
I am now in the eternal debt of Rome.
אנשים שצריך להציל את נשמתם מקללת גיהינום נצחי.
People whose souls need to be saved from eternal damnation.
הנקמה דורשת שכאבו יהיה נצחי, כמו הכאב שלנו.
Vengeance demands that his pain be eternal, as ours is!
אני מתפללת שאור נצחי יאיר עליו.
I pray eternal light will shine upon him.
שאני המטרה של מסע שטני נצחי.
I'm the object of an eternal Satanic quest.
מה שקורה בינך לבין לקוחותיך הוא סוד נצחי.
What happens between and your client is an eternal secret.
סימן הנשיכה, ביטוי נצחי מהתסכול של חוסר אונים.
The bite mark, timeless expression of the frustration of impotence.
הזמן אולי נצחי, אך סבלנותנו אינה.
Time may be eternal, but our patience is not.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 873. מדויק: 873. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo