הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נקודה" לאנגלית

חפש את נקודה ב: הגדרה מילים נרדפות
point
period
spot
dot
score
full stop
speck
end of story
one
hotspot
place

הצעות

סגנון המספר AllowHexSpecifier אינו תמך בסוגי נתונים מסוג נקודה צפה.
The number style AllowHexSpecifier is not supported on floating point data types.
ולמעשה, זה מעלה נקודה מעניינת.
And actually, that kind of brings an interesting point.
בדומה, כדי להציג אפשרויות להשלמת קוד JavaScript, הקלד נקודה (כאופרטור) לאחר אובייקט מסוים.
Similarly, to display JavaScript code hinting, type a period (dot operator) after an object.
זה שם וכולם יודעים, נקודה.
It's out there, and everybody knows, period.
הוא מיקם אותי באותה נקודה בה לפני שש שנים
He positioned me in the same spot where, 6 years ago,
תמיד באותה נקודה זה כאילו האצבעות שלך אבנים!
Always the same spot! It's like your fingers are stone.
הצגה חוזרת מיידית של נתונים מבית Dell Compellent מאפשרת לארגונים לקחת אלפי תצלומי-בזק רציפים כדי לזרז את השחזור לכל נקודה בזמן.
Dell Compellent Data Instant Replay enables organizations to take thousands of continuous snapshots to speed recovery to any point in time.
מציין נקודה במעגל שניתן לבדוק או לבחון בקלות.
Indicates a point in a circuit that can be easily tested or probed.
הם בעצם עולים ומסתיימים באותה נקודה.
They basically go up and end at the same point.
הם יקחו אותנו לכל נקודה בזמן שנרצה.
They'll take us to any point in time we wish.
ובהנחה היית לפנינו בכל נקודה היום.
And assuming you were ahead of us at any point today.
כל נקודה מסמלת אלמנט להיות נשמה עליונה.
Each point represents an element, the topmost being the soul.
כל הפרה של החוקים תגרום לאיבוד נקודה.
Any violation of the rules will result in a penalty point.
עכשיו זה בידי מחלקת המדינה נקודה.
Now it's in the state department's hands, period.
שאלות, פלין ווגה ייקח נקודה לרצח.
Any questions, Flynn and Vega will take point for homicide.
אני לא רואה שום נקודה להמעיט.
I don't see any point in underestimating each other here.
זהו רצח נערה תמימה, נקודה.
This is the murder of an innocent girl, period.
מצאתי גישה עוינת אלחוטית נקודה בקומה הרביעית.
I found a rogue wireless access point on the fourth floor.
הייתי מפעיל נקודה על המשבר מאז שהחל.
I've been running point on the crisis since it began.
הוא שהוא חשב באותה נקודה זה חסר חשיבות
Or maybe he was thinking, at this point it's immaterial.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5109. מדויק: 5109. זמן שחלף: 214 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo