הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נקודת חולשה" לאנגלית

חפש את נקודת חולשה ב: הגדרה מילים נרדפות
soft spot
מאד קשה למצוא נקודת חולשה אצלך.
בוודאות יש להם איזו נקודת חולשה.
They must have some kind of weakness.
אולי כדאי לחפש נקודת חולשה ואז להילחם את הדרך החוצה.
We may be better off probing for a weak point and then fighting our way out.
או שתחנת הרכבת התחתית בלונדון היא נקודת חולשה אסטרטגית.
Or that the London Underground is a key strategic weakness.
מניח שלכולם יש נקודת חולשה, נכון?
Guess everyone has a soft spot, right?
ניקול יכלה להצטלם תמונה צנועה ויש לה נקודת חולשה לחולניות.
Nicole can take a decent picture and she's got a soft spot for the morbid.
לאלוהים יש נקודת חולשה, אפילו לאתיאיסטים.
God has a soft spot, even for the atheists.
זו רק נקודת חולשה לפני שאת נלחמת בחזרה.
It's just the low moment before you fight back.
לטייגר יש רק נקודת חולשה אחת.
A Tiger has only one weak point.
אני מניחה שתמיד הייתה לי נקודת חולשה למיעוטים קיצוניים.
I guess I've always had a soft spot for the lunatic fringe.
למר טונסטל יש נקודת חולשה, לנמלטים, לחסרי בית
Mr Tunstall's got a soft spot for runaways, derelicts, vagrant types.
תמיד היה לאימא שלי נקודת חולשה אליך?
My mom always did have a soft spot for you.
לכל אחד יש נקודת חולשה, לא
Everyone has a weakness, right?
מציאת נקודת חולשה באבטחה של האויב שלך זה רק עניין של גאווה.
Probing for a weakness in your enemy's security is all about vanity.
הווארד חשב שזה יצור נקודת חולשה בסיפורי הכיסוי שלנו.
Howard thought it made our covers look vulnerable.
ליצור נקודת חולשה, מי מאיתנו הוא באמת מטורף?
To make a tired point, which one of us is truly crazy?
בערך 10 שנים לפני, גיליתי נקודת חולשה בתוך הקיר למטה.
About 10 years ago, I discovered a soft spot in the wall down there.
אבל בקהילה המבוססת על המציאות, תמיד יש נקודת חולשה.
But in the reality-based community, there's always a weakness.
לכל עיר חייבת להיות נקודת חולשה משם אוייבינו יתקפו כך כדי לשלוט באופן בו האוייב יתקוף
Every city must have one weakness this is where our enemies will attack so as to control their attack
אבל לילד יש רק נקודת חולשה אחת, והיא - הנשר.
But the boy's only got one weak spot, and that is the eagle.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 54. מדויק: 52. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo