הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נקודת מוצא" לאנגלית

חפש את נקודת מוצא ב: הגדרה מילים נרדפות
point of origin
starting point
base
אין נקודת מוצא נראית לעין אבל הצוותים עדיין מחפשים.
There's no visible point of origin, but the teams are still looking.
את מסוגלת להגיד לנו נקודת מוצא?
Can you tell us point of origin?
אבל אני צריך, נקודת מוצא טובה
But I need a good starting point,
נקודת מוצא עבור הנסיעה ברכבת פאר שלי.
Starting point for my luxury rail journey.
נראה שלהודעת הדוא"ל אין נקודת מוצא.
The email appears to have no point of origin.
זה הכל על מערכת החיוג של השער, נקודת מוצא, הכתובת לצ'ולאק, וכתובת הבית.
That's the gate dialling system, point of origin, the address to Chulak, and the home address.
לא הייתה התאמה קולית, אבל הייתה נקודת מוצא בשיחה.
There was no voice match, but there was a point of origin on the call.
ותראי, אין נקודת מוצא.
And see, there's no point of origin.
ייתכן והוא מצא נקודת מוצא.
He may have found a point of origin.
נקודת מוצא היא כאן.
Point of origin is here.
אני מבקשת שנראה בזה לא, רק את הסיפור האישי של דפי אלא הוכחה לזה, שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו נקודת מוצא שממנה הוא מתחיל...
I ask that considered it is not only a personal matter Duffy, and proof that each of us have a starting point from which everything starts and from which...
תוכל לתת לי נקודת מוצא להשראה?
Can you give me a point of inspiration?
חשבתי שהם יכולים לשמש נקודת מוצא טובה לדיון שלנו.
I thought it might be a good jumping off point for our discussion.
אין לנו שום מצב להיכנס אם לא נוכל למצוא נקודת מוצא.
We got no case to breach if we can't find a safe access point.
אתה נותן להם נקודת מוצא נהדרת להתבסס עליה ורואה כמה רחוק הם יכולים לקחת את זה.
You give them a great premise they really buy into and see how far they can take it.
עכשיו, אם מקייב וראלף יכולים ליצור ואקום באותה נקודת מוצא, ואז אנחנו יכולים להפוך אותו ל מערכת פנאומטי צינור, כמו בבנק.
Now, if Cabe and Ralph can create a vacuum at that extraction point, then we can turn it into a pneumatic tube system, like in a bank.
וזה נתן לנו נקודת מוצא שלך
And that gave us an origin point for you.
הקריטריונים הם נקודת מוצא.
The criteria is a starting point.
אנחנו יכולים לשאר נקודת מוצא?
זה הוא נקודת מוצא מצוינת.
That's an excellent point.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo