הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נשאר" לאנגלית

חפש את נשאר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

לא שלא נהנינו שג'ימבו נשאר כאן.
Not that we haven't enjoyed having jimbo stay over,
בתנאי שאתה נשאר בו הוא בטוח.
On the condition that you stay where it's safe.
לאני נשאר מחוץ לפרדוקס כי זה בכחיי.
For I remain outside the paradox because it is within my power.
ובריאן בד"כ היה נשאר בבריכה כדי להתאמן.
And Brian would usually stay at the pool late to work out.
אך טרפם נשאר חבוי ובסמוך לבניינים.
But their prey stay down low and close to the buildings.
אני נשאר בבית וצופה בכדורעף נשים.
It's when I stay home and watch women play volleyball.
החיבור בין המחשב שלך לשרת Exchange נשאר פתוח למשך פרק הזמן הנדרש.
The connection between your computer and the Exchange server was kept open for the required amount of time.
מתרחש כאשר מחוג נשאר בטווח זמן ארוך יותר מפרק הזמן המוגדר על-ידי המאפיין Range.InRangeTimeout.
Occurs when a pointer stays in a range longer than the period set by the Range.InRangeTimeout property.
מוגדר כ - True אם הפקד נשאר גלוי כאשר משתמש מחובר.
True if the control remains visible when a user is logged in.
מה נשאר לאנשים בקהל בסיומה של הופעה?
What sticks with people in the audience at the end of a performance?
כל עוד הוא נשאר מחוץ לצ'ארמינג.
ELl: As long as it stays out of Charming.
רציתי לדעת אם נשאר כסף בחשבון.
I wanted to find out if any money was left in the account.
נשאר היכן שאנחנו או שניסע לאלסקה.
We stay as we are or we travel to Alaska.
אתה האדם הראשון שבאמת נשאר ועזר.
You're the first person who's actually stuck around and helped.
הוא נשאר כאן איתי עד הרופא והמשטרה מגיעים.
He's staying here with me until the doctor and the police arrive.
אבל החוקרים מאמינים שיש סיבה, שהוא נשאר בלוס-אנג'לס
But investigators believe there's a reason why he's stayed in Los Angeles
מלבד החלק בו אני נשאר בצד.
Except for the part about me staying on the sidelines.
הברז באמבטיה נשאר פתוח במשך שעות.
The faucet in the tub was left on for hours.
ניחוח העיר נשאר איתי עד הביקור הבא.
The scent of the city stays with me until next time.
אולי התאומים האחרים היו מצליחים אם היית נשאר.
Maybe those other twins would have made it if you'd stayed.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22690. מדויק: 22690. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo