הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נשק ביולוגי" לאנגלית

חפש את נשק ביולוגי ב: הגדרה מילים נרדפות
biological weapon
bioweapon
bio-weapon
biological warfare
bio weapons
weaponized
bio-weapons
אולי זה שימש להגנה על נשק ביולוגי מסוכן במהלך ההובלה.
Perhaps it was being used to protect a dangerous biological weapon during transport.
האם זה נשק ביולוגי שיצא מכלל שליטה?
Is it a biological weapon gone out of control?
נשק ביולוגי באיכות צבאית נדבקתי כשניסיתי.
Jonas hodges is in possession of a military-grade bioweapon.
זה נראה כמו כל נשק ביולוגי אי פעם שמעת?
This look like any bio-weapon you ever heard of?
ובכן, אם זה לא, נשק ביולוגי חדש
Well, unless it's a new bio-weapon,
קבוצה אחת שחררה נשק ביולוגי קטלני על אחרים.
One group unleashed a deadly biological weapon on the other.
האורגניזם הזה יכול להיות נשק ביולוגי...
This organism could be the biological weapon...
אתה אומר, "נשק ביולוגי"?
Did you say, "Biological Weapon"?
כל מה שצריך הוא מערכת משלוח ויש לך את עצמך נשק ביולוגי.
All you need is a delivery system and you got yourself a biological weapon.
יש לו נשק ביולוגי שנקרא היט 16.
He's got some biological weapon called HEAT-16.
הם הוציאו נשק ביולוגי, או וירוס, משהו באוויר.
They released a biological weapon, or a virus, something into the air.
היא תשמש בתור נשק ביולוגי מצוין.
She would make one excellent biological weapon.
זה עשוי להיות יצור שחי בחלל או נשק ביולוגי.
This could be a space-dwelling organism or a biological weapon.
נשק ביולוגי סודי ביותר, המנוהל על ידי, סוכן סי-איי-איי.
Top secret bio-weapon programme run by a rogue CIA agent.
אנחנו לא יכולים לאפשר לאמנה להשיג נשק ביולוגי.
We can't allow The Covenant to get their hands on bioweapons.
האתר למטה היה בעבר מרכז למחקר נשק ביולוגי.
The site down there used to be a center for biological weapons research.
למיטב ידיעתי, בארצי אין תוכנית נשק ביולוגי.
To my knowledge, my country doesn't have a biological weapons program.
חמישה מחוזות להישאר בנעילה כטרוריסט הנושא נשק ביולוגי עדיין חופשי.
Five counties remain on lock down as terrorists bearing biological weapons are still at large.
בדקתי את הגנום הקיריאני והם יהיו פגיעים לכל נשק ביולוגי.
I've examined the Kyrian genome, and they would be vulnerable to any number of biological weapons.
איך אפשר להרוס נשק ביולוגי בלי להפעיל אותה בעצמנו?
How do we destroy a bio weapon without setting it off ourselves?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 147. מדויק: 147. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo