הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נתונים גולמיים" לאנגלית

חפש את נתונים גולמיים ב: הגדרה מילים נרדפות
raw data
תוצאה לא צפויה (<= 0) מ-stream.Read () במהלך קריאת נתונים גולמיים עבור מאפיין זה.
Unexpected result (<= 0) from stream.Read() while reading raw data for this property.
יש לנו הרי של נתונים גולמיים.
We've got mountains of raw data.
אנליסטים יש מחשבים מתוכנתים במיוחד להפוך נתונים גולמיים לתוך מידע שימושי.
Analysts have computers specially programmed to turn raw data into useful information.
כן, הוא הראה לי כמה נתונים גולמיים.
Yes, he showed me some raw data.
תדירות שגיאות בעת קריאת נתונים גולמיים מהכונן ערך שאינו אפס מציין כי הבעיה היא או במשטח האחסון של הכונן בראשי הקריאה/כתיבה
Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value indicates a problem with either the disk surface or read/write heads
קהל: נתונים גולמיים עכשיו!
Audience: Raw data now!
כעת מה שאראה לכם זה נתונים גולמיים.
So now what I'm just going to show you is raw data.
ט.ב.ל.: טוב, נתונים גולמיים עכשיו!
TBL: Alright, "raw data now"!
החום שיבש את רוב הזיכרון הפנימי, אבל עדיין היו מספיק נתונים גולמיים כדי שאשחזר את המספר הסידורי האלקטרוני ואפרוץ את הלוג.
The heat scrambled most of the internal memory, but there was still enough raw data for me to recover the ESN and hack the log.
הצעד הראשון יהיה לתפוס אחיזה באמון הגלובלי, לבנות סביבה ששם ניתן לאחסן נתונים גולמיים, ושניתן לגשת אליהם ולעבדם, ששם ניתן לפתח אלגורתמים חדשים ולייעל אלגורתמים ישנים.
The first step would be to tap into the global brain trust, to build an environment where raw data could be stored, and where it could be accessed and manipulated, where new algorithms could be developed and old algorithms made more efficient.
טוב, מעכשיו עלינו לבקש נתונים גולמיים.
OK, we have to ask for raw data now.
בהינתן עובדות או נתונים גולמיים על מנת באמת לענות על שאלות צריך לחשב, צריך לממש את כל השיטות והמודלים והאלגוריתמים הללו וכו' שהמדע ושאר התחומים בנו לאורך מאות בשנים.
Given raw facts or data to actually answer questions, one has to compute: one has to implement all those methods and models and algorithms and so on that science and other areas have built up over the centuries.
נתונים גולמיים עכשיו!
דוקטורים לסטטיסטיקה, כלכלה ומדעי המדינה והם משתמשים במחשבים כדי, לאחד נתונים גולמיים נתוני מדגם-היוצאים, מחוזות נבחרים והצבעות מוקדמות כדי לחזות את המנצח בכל.
PhDs in statistics, economics, and political science, and they use computer models to combine raw votes, exit polls, sample precincts, and early voting to project the winners in each district and state.
אני מנסה לחבר מחדש את התמונה על ידי נתונים גולמיים.
I been trying to recompile the image using raw data.

תוצאות נוספות

ביצועים גולמיים שכאלה צריכים להיות משולבים עם היכולת לנהל כמויות עצומות של נתונים.
Such raw performance needs to be matched with the ability to manage huge amounts of data.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16. מדויק: 15. זמן שחלף: 54 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo