הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נתיחה לאחר המוות" לאנגלית

חפש את נתיחה לאחר המוות ב: הגדרה מילים נרדפות
postmortem
post-mortem
autopsy
משפחה, זיהוי פלילי, נתיחה לאחר המוות, תמלילי תקשורת, עדי ראייה הכל חזק, הכל טוב אנחנו עדיין קוראים?
Family, forensics, postmortem, communications, eyewitnesses, all strong, all good.
שניכם כל כך נתיחה לאחר המוות.
You two are so postmortem.
תרביות יקחו 48 שעות, עדיף כבר נתיחה לאחר המוות.
Cultures will take 48 hours, might as well be post-mortem.
נתיחה לאחר המוות היום אחר הצהריים.
Where are we? - Autopsy this afternoon.
כפי שאתם יודעים, ברגע שאנו עושים נתיחה לאחר המוות, אנחנו מחויבים לשחרר...
As you know, once we do the autopsy, we're obliged to release...
אני צריך אותן בשביל נתיחה לאחר המוות.
I need them, for autopsy.
יום אחד אשמח לעשות לך נתיחה לאחר המוות.
Someday I'd love to do your autopsy.
לעולם לא נדע כי מישהו לא רצה לשלם על נתיחה לאחר המוות לכלב.
We'll never know because someone wouldn't pay for a doggy autopsy.
משהו כמו נתיחה לאחר המוות למחשב או משהו?
like, a computer autopsy or something?
ברגע שנבדוק את הרכב ונבצע נתיחה לאחר המוות לקורבן שלנו אולי זה יסגור לנו את החלקים החסרים.
Well, once we process the car and we get our vic back to autopsy, maybe it'll fill in some blanks.
דוח נתיחה לאחר המוות על קליי דוברובנסקי.
Autopsy report on Clay Dubrovensky.
האם זה עדיין בלתי חוקי לבצע נתיחה לאחר המוות באנשים חיים?
Is it still illegal to perform an autopsy on a living person?
קוראים לזה "אוטופסיה", נתיחה לאחר המוות.
They're calling it "autopsy," a postmortem examination.
נערכה נתיחה לאחר המוות שבה אימתו את זהות הגופה.
There was an autopsy corroborating the identity of the body.
עדיין לא בוצעה נתיחה לאחר המוות.
Autopsy hasn't been performed yet.
סביר להניח שתהיה נתיחה לאחר המוות.
Now, there will likely be an autopsy.
אבל ללא נתיחה לאחר המוות זה בלתי אפשרי לאמת?
But without an autopsy it's impossible to verify.
אז תעשה לי נתיחה לאחר המוות בלי תוספות.
So get me an autopsy, none of the extra flavor.
אני מטפלת בחקירה של מלכת הסאדו ויש לי רק סיכום של נתיחה לאחר המוות.
So, I'm on the dominatrix case and I only have a summary of the autopsy.
הדרך היחידה כדי להוכיח תוצאות בדיקה באופן סופי היא על-ידי נתיחה לאחר המוות.
The only way to conclusively prove test results is through an autopsy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 46. מדויק: 46. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo