הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נתעב" לאנגלית

חפש את נתעב ב: הגדרה מילים נרדפות
vile
despicable
heinous
hateful
abominable
abhorrent
loathsome
odious
obnoxious
contemptible
deplorable
execrable
foul
sleazebag
rotten
אני נתקלתי רב יצור נתעב למסעות שלי.
I encountered many a vile creature on my voyages.
זה היה מכתב איום, נתעב ומגעיל
It was a terrible, vile, disgusting letter.
השיטות שלהם מתועדות היטב וזה כל נתעב.
Their practices are well-documented and it's all despicable.
הארתור פרובישר שאני מכירה הוא בריון נתעב.
The Arthur Frobisher that I know is a despicable bully.
אני מבין שאתה ואחיך הייתם מעורבים בפשע נתעב.
I understand that you and your brother were involved in a heinous crime.
להתחיל לדאוג לבן אדם שביצע מעשה כל כך נתעב.
Coming to care for a person who committed such a heinous act.
אמר נתעב אחד יכול לחסל את העיר כולה.
Said one vile could wipe out an entire city.
המניע שלך נתעב ביותר, בנדר ואני מכבד את זה.
That's a despicable motive, Bender, and I respect it.
מה קורה, דוק - אתה נתעב.
What's up, doc? - You're despicable.
אבל זה לא תירוץ להיות כל כל נתעב לאנשים.
Yes, but that isn't an excuse to be so vile to people.
מה אני אמורה להגיד, לא אלוהים, אתה נתעב.
What am I supposed to say, no? God, you're despicable.
אחת משום שזה משקה נתעב שהופך אפילו את הגברים הכי מכובדים לנבזיים.
One, because it is a vile drink that turns respectable men into scoundrels.
מה שהיא ניסתה לעשות היה מעשה נתעב.
What she tried to do was vile.
חוכמה וטוב ל הנתעב נראה נתעב.
Wisdom and goodness to the vile seem vile
לפעמים נחמד לקטוע פשע נתעב עם מעט חלום.
Sometimes it's nice to break up a heinous crime with a little bit of a dream.
אתה מתכוון "נתעב", נכון.
You mean "despicable," right?
האם אתה רוצה לעשות משהו כל כך נתעב ומגעיל, כמוך?
Did you want to make something so vile and disgusting, like you?
נמאס לי מהעסקה ומה שאתה עושה למריה זה מעשה נתעב.
Well, I'm tireofof the deal, and what you're doing to maria is despicable.
לא אכחיש שהיה זה מעשה נתעב של אדם מטורף.
Look, I do not deny that this was the heinous act of a madman.
אני חושב שזה צריך להיות אני מי מבצע את מעשה נתעב.
I think it should be me who carries out this despicable act.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 343. מדויק: 343. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo