הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סִייְּרוּ" לאנגלית

Sejr
Sejro
patrolled
were patrolling
scouted
patrol
לבנט סיירו הובטחה אחת המשרות החשובות.
Bent Sejr had been promised one of the heavy posts.
בנט סיירו, איפה הוא מתחבא?
Bent Sejr, where's he hiding?
אני צריכה לדבר עם סיירו על זה.
I have to talk to Sejro about it.
גם את וגם בנט סיירו תגלו שהמידע שלי מאד מעניין.
Both you and Bent Sejro will find my information very interesting.
כשאני הייתי ילד, האבא שלי סיירו במרכז העיר, פעימה אמיתית קשוחה, כנופיה מבוקרת.
When I was a kid, my dad patrolled downtown, a real tough beat, gang controlled.
כהתפתחות של מכונות הריגה מושלמות, הכרישים סיירו באוקיאנוסים עוד הרבה לפני שזוחלים ימיים הופיעו.
As perfectly evolved killing machines, sharks patrolled the oceans long before marine reptiles appeared.
בשלב הזה סיירו היה אומר שקיסר נרצח בידי חבריו.
At this point Sejr would have said that Caesar was killed by his allies.
לבנט סיירו יש רומן עם איבוןקיאאר.
Bent Sejr is having an affair with Yvonne Kjær.
הנה הוא אתה נראה טוב סיירו.
There he is. Looking good, Sejr.
אם סיירו הולך, הוא יהיה סגן המנהיג.
If Sejr goes, he'll be second-in-command.
האם ניתן לקבל תגובה על השמועה שבנט סיירו הוא מועמד למשרת הנציב האירופי?
Any comment on the rumor that Bent Sejr is a candidate for the post as European commissioner?
בנט סיירו, המורה הרוחני שלי, חברי הוותיק.
Bent Sejr, my mentor, my old friend.
אחרי סדרת הצילומים את מציגה את בנט סיירו.
After the photo session you introduce Bent Sejr.
לשר האוצר, בנט סיירו, נתת רק שלוש מתוך עשר.
You only give Minister for Finance Bent Sejr three out of ten.
סיירו דיבר כרגע עם נציגי התעשייה הדנית.
Sejro just spoke to Danish Industry.
הייתה לי תקופה קשה, אבל דיברתי עם סיירו והכל שוב בסדר.
I had a difficult period, but as you know I talked it over with Sejr, and everything's fine again.
זו ממשלה בניין, מיס קריין, סיירו על ידי חיילים חמושים.
This is a government building, Miss Crain, patrolled by armed soldiers.
בנט סיירו, באופן בלתי צפוי, התפטר ממשרתו כשר האוצר.
Unexpectedly, Bent Sejr has resigned as minister of finance.
יון, סיירו ואגנטה בודקים שוב רעיונות ישנים בקשר לכלכלה.
Jon, Sejro and Nete will go through the economic initiatives
סיירו חגג באביב את יום השנה ה -40 שלו כחבר מפלגת המתונים.
Sejr just had his 40 year anniversary in the Moderate Party this spring.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 64. מדויק: 64. זמן שחלף: 242 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo