הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סִייֵּר" לאנגלית

Sierra
Explorer
Ranger
Sayer
Ciro
patrolman
scout
patrolling
scouted
toured
Sire
patrol
סייר, האיש הזה הוא גיבור.
Sierra, this man is a hero.
הגדרה זו מכילה הגדרות להפוך תכונות אבטחה לזמינות או ללא זמינות עבור Internet Explorer, סייר Windows ויישומים אחרים.
Contains settings to enable or disable security features for Internet Explorer, Windows Explorer and other applications.
אין אפשרות להגדיר WindowState של סייר או מפקח זה מאחר שהוא עדיין לא הפך לגלוי.
Cannot set the WindowState of this Explorer or Inspector since it has not yet been made visible.
הוא אמר שאתה סייר של המלכה.
He just said you're a Queen's Ranger.
כל סייר או מעיל אדום שהשתתף בקרב יבחין בהבדל.
Any Ranger or redcoat who's seen combat will know the difference.
הלקוח שלך אינו תומך בפתיחת רשימה זו באמצעות סייר Windows.
Your client does not support opening this list with Windows Explorer.
לחץ להצגת פריטים אלה. תוכל להעביר אותם אל OneDrive דרך סייר הקבצים.
Click to view these items. You can move these items to your OneDrive through File Explorer.
נא בחר פריט באמצעות סייר DOM.
Please select an element using the DOM Explorer.
סייר הפתרון), ולבצע שינויים בכרטיסיה 'ישום'.
Solution Explorer), and make changes on the Application tab.
פתח סייר בקרת מקור לתיקייה החדשה ביותר
Open Source Control Explorer to the most recent folder
1E סייר יסוד הצוות לא ניתן להרצה.
1E The Team Foundation Explorer could not be run.
סייר טוליו, אני חושב שהלכנו?
Explorer Tulio, I think we're lost.
מתן אפשרות לחפש במיקום זה מאוחר יותר מתוך סייר Windows
Allows you to search this location later from Windows Explorer
סטיוארט גריפין, סייר, הרפתקן, צלילה הפלייבוי הבינלאומי.
Stewart Griffin, explorer, adventurer, skin-diving international playboy.
כדי להשלים את תוכנית החלל, גרור צורות לא ממוקמות מחלון סייר החללים אל הציור.
To complete your space plan, drag unplaced spaces from the Space Explorer window into the drawing.
תפריט סייר ארוז תלוי הקשר לא ניתן לפתיחה.
The Packaging Explorer context menu could not be opened.
מותר להשתמש בסייר מודלים אחד בלבד עבור כל מסמך פתוח.\r אין אפשרות ליצור מופע נוסף של סייר המודלים.
Only one Model Explorer is allowed for each opened document.\r Cannot create another instance of the Model Explorer.
הרחב או כווץ את חלונית סייר קשרי הגומלין
Expand or collapse the Relationship Explorer pane
הנה סוכן קלארק יש לנו סייר בסינית
Here Jade Agent Clark, we got a ranger action in Chinese
שחקן במופע נודד, סייר ברוב המדינה
A sideshow performer would have toured much of the country.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1121. מדויק: 1121. זמן שחלף: 322 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo