הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סַחֲבוּ" לאנגלית

carried
dragged
were carrying
hauled
nicked
חשבתי שטבעתי אבל המים סחבו אותי לחוף.
I thought I'd drown, but the water carried me to shore.
הן סחבו אותו מהכביש באמצע הלילה ואיש לא דיווח על דבר.
They carried him off the road in the middle of the night and no one reported anything.
הם סחבו לכאן את ריטה ותחקרו אותה עליך?.
They dragged Rita in and grilled her about you.
ואז הם סחבו אותה דרך הדלת הזו.
Then they dragged her through this door.
הם סחבו אותו לתוך חנות הספרים?
They were carrying it into the bookshop?
זאת הסיבה שהתחיל שינוי בפרדיגמה כאשר אותם אנשים אשר לא חלמו שיישבו במכונית, אשר סחבו את כל משפחתם על קטנוע, התחילו לחלום שיהיו במכונית שלהם.
This is why you started actually a new paradigm shift, where the same people who could not dream of sitting in a car, who were carrying their entire family in a scooter, started dreaming of being in a car.
הם סחבו אותו למעלה והכו אותו במשך 10 דקות טובות
They dragged him upstairs and beat him up for a good 10 minutes
ג'ימי וקונרד עדיין דאגו לי, והם סחבו את רוב המשקל שלי.
Jimmy and Conrad were still really worried about me... and they carried most of my weight.
יום אחד, כמה ילדים בשכונה סחבו את הקניות של אימי לביתה.
One day, some the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home.
אמרת שכשהם תפסו אותך הם סחבו אותך לחדר והיתה שם גופה?
You said when they captured you that they dragged you into a room and that there was a body in it.
הם סחבו אותו לכאן, עם חץ בגרונו והם תלו אותו וחתכו אותו לחצי.
They dragged him here, an arrow in his throat, and they hung him and cut him in half.
מפני שבזמן שהשניים האלה, סחבו את הנערה, בניסיון להגיע לרכב שלהם במזרח לפחות 6 ברחו בשורה עורפית כדי להחביא את מספרם מהמערב.
Because while these two carried this girl struggling to their vehicle to the east, at least six others ran single file to hide their numbers, from the west.
הם סחבו אותה למכרה פחם
They dragged her to the coal mine.
הם סחבו משהו?
They were carrying something.
תראו מה סחבו פנימה העטלפים.
Look what the bats dragged in.
אנשים סחבו את זה?
People carried that?
פרנקי ושני שוטרים סחבו אותה.
Frankie and two uniforms carried her.
זרים סחבו אותי לפסגות הרים כדי לראות קדושים, ולבסוף מצאתי את המורה שלי,
Strangers carried me to mountaintops to see holy men.
הם סחבו טרמפולינה:הנה העובדות, היה מכתב מהקורבן
They were carrying a trampoline.
בשבוע שעבר הם סחבו את בן בקשר לאיזו גופה שהם מצאו.
Last week, they hauled Ben in about some body they found.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 74. מדויק: 74. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo