הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סָחַבְתִּי" לאנגלית

I carried
I swiped
I lifted
I dragged
I nicked
snagged
lugging
I HAULED
I was carrying
I grabbed
had dragged
stole
I've been carrying
I carry
I've been hauling
תראה, סחבתי אותה למעלה והכל.
Look, I carried her up the stairs and everything.
סחבתי אותו חלק מהדרך השענתי אותו על כתפי.
I carried him part of the way, balancing him on my shoulder.
סחבתי אותו ממגש אוכל בדרכי למטה.
I swiped it off a food tray on my way down.
אנג"י, סחבתי את המפתחות לכל המוצגים בקומות השנייה ושלישית.
Angie, I swiped the keys for all the exhibits on the second and third floors.
סחבתי את זה מהשידה של ג'ון קוגן
I lifted this off of June Cogan's night table.
בהרשמה אתמול סחבתי ספרי לימוד בשווי 100 דולר.
I carried $100 worth of textbooks yesterday during registration.
ובכן, סחבתי את הרישומים של טפון ממשרד הסגל.
Well, I swiped Tappon's records from the personnel office.
סחבתי אותך ואת הילדות והייתי עייפה ואומללה.
I carried you and the kids.
ובכן, סחבתי אותה חלק מהדרך אבל היא ממש רצתה לראות אותך.
Well, I carried her part of the way, but she really wanted to see you.
אתה יודע כמה סחבתי את התיק הזה במשך 30 שנה?
You know how far I carried that bag in 30 years?
סחבתי את זה, למקרה הצורך.
I swiped it in case I could use it.
כי סחבתי את הסחורה, לקחתי את כל הסיכון.
BECAUSE I CARRIED THE PRODUCT. I TOOK ALL THE RISK.
סחבתי את זה, האסירים יכולים להחליף את זה.
I carried it; the cons can change it.
לא ראיתי, אבל סחבתי תמונות מ "רוקסי", כולל התמונה המפורסמת.
I didn't see it, but I swiped all the stills... including the famous one!
סחבתי אותה 50 מדרגות, והייתי לצידה בבית חולים עד שהיא התעוררה.
I carried her down 15 flights of stairs and sat next to her hospital bed until she woke up.
השיר מתאר איך סחבתי, אותה בתא המטען מה שהיה בלתי אפשרי.
Well, the song describes how I carried her in the trunk, which is impossible.
סחבתי אותך תשעה חודשים ואני סוחבת אותך מאז עם המוזרות שלך.
I carried you for nine months and I've been carrying you ever since with your weirdness.
סחבתי את הגופה שלה לדירתה ודקרתי אותה עוד קצת.
I carried the body to her place and stabbed it some more.
כשג'נינגס נהרג, סחבתי את הגופה שלו שישה קילומטר על הגב תוך כדי חילופי אש עם כוחות אויב.
When Jennings got killed I carried his body four miles on my back trading fire with hostiles.
כל השנים האלה סחבתי אותך על הגב, כשאף אחד לא רצה לעבוד איתך, ובכל זאת מצאתי לך עבודות.
All these years I carried you, when no one wanted to work with you. I still managed to get you jobs.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 177. מדויק: 177. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo