הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סבל" לאנגלית

חפש את סבל ב: הגדרה מילים נרדפות
misery
agony
porter
affliction
hardship
suffered suffering suffer pain endured sustained
torture
been through
bear
sufferings

הצעות

אתה ואנשיך מביאים רק סבל לארץ הזו.
You and your kind bring nothing but misery to this land.
הנערה שמלקולם דרייפוס הציל מחיי סבל ואומללות.
The teenager who Malcolm Dreyfuss saved from a life of misery.
שתחיה חיים ארוכים של סבל ובושה.
Let her live a long life of bitter misery and shame.
מאז המחפש חזר הוא הביא לי רק סבל ויאוש.
Since the Seeker's returned, he has brought me nothing but misery and despair.
גייל מת הוא סבל סבל קשה מאוד.
Gael is dead He was suffering so badly.
כל סבל שיצדיק החלטה להעניק לך מקלט?
Any suffering that would justify a decision to grant you asylum?
ברור שמר ג'קסון סבל מפגיעה גופנית קשה.
Well, clearly, Mr. Jackson has suffered great physical harm.
במהרה נהיה חופשיים מכל עוולה ומכל סבל
Soon we'll experience freedom from all injustice and suffering.
האופן שבו גרמת סבל לאשתך ואימך המעודנות
The way you made them suffer Your exquisite wife and mother
מחשבותיי חזרו לדוקטור האבדות שהוא סבל אז
'my thoughts turn back to the Doctor, the losses he suffered then
כולנו שמחים לקרוא שפרנק לא סבל...
We were all glad to know that Frank didn't suffer...
יכול להיות שהוא סבל משבץ כשהוא צונרר
He could have suffered a stroke when he was intubated.
לדעתי הוא סבל הרבה, המפקד.
Looks to me like he suffered a lot, Chief.
סבל ממה שנראה ירייה אחת לחזה.
Suffered what appears to be a single gunshot wound to the chest.
דריל סבל מפגיעות חמורות כתוצאה מהתאונה.
Daryl suffered severe injuries as a result of the accident.
אני לא רוצה עוד סבל בגללי.
I don't want any more suffering on my account.
אתה לא יכול להבין דורות של סבל
You can't hope to understand the generations of suffering.
כתוב כאן שסטיבן סבל מכוויות וחבורות בכל גופו.
It says here Steven suffered repeated burns and contusions all over his body.
היא שווה עשרה חודשי סבל ועבודה הבדיחה הזאת!
This is worth ten months of suffering and labor, this joke is!
עכשיו אני יודע עד כמה גלילאו סבל
Now I know what Galileo had to put up with.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4689. מדויק: 4689. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo