הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סדר" לאנגלית

חפש את סדר ב: הגדרה מילים נרדפות
order
serial
seder
orderliness
tidiness
arrange set fix sequence
clean
organize
sort
straighten
arranged
neat freak

הצעות

385
181
167
159
80
64
39
InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בסריקה משמאל לימין ומלמעלה למטה.
InDesign determines the reading order of page objects by scanning left to right and top to bottom.
התמונות יוצגו באותו סדר שבו הן מוצגות ב - Bridge.
Your images will be presented in the order in which they're displayed in Bridge.
הערך נקבע על-ידי הנוסחה עם סדר הפתרון האחרון.
the value is set by the formula with the last solve order.
שנה אפשרויות הדפסה, כגון סדר השקופיות בעמוד המודפס.
Change printing options, such as the order of the slides on the printed page.
זה משנה באיזה סדר תעשו את הפעולות
Now it matters what order you do the operations in.
(אם התוכן ממוקם באופן מוחלט, קל יותר לשנות את סדר הערימה בחלונית AP Elements).
(If your content is absolutely positioned, it's easier to change the stacking order using the AP Elements panel).
כל יתר התרשימים יעקבו אחרי סדר הפרוסות בתרשים הראשון.
All other graphs will follow the order of the wedges in the first graph.
הזזת עמודה למעלה או למטה בחלונית Master Columns קובעת את סדר הנתונים באזור המאסטר בעמוד.
Moving a column up or down in the Master Columns panel sets the order of the data's appearance in the master region on the page.
לאובייקטים בכל שכבה יש סדר ארגון משלהם בשכבה.
Objects on a single layer have their own stacking order within that layer.
החלפת סדר התפקידים רק בעת הופעתם בדיאגרמה.
Switches the order of the roles only as they appear on the diagram.
סימן סדר בתים של Unicode (0xFEFF) חסר בתחילת קובץ אוצר המילים.
Unicode byte order mark (0xFEFF) missing at the beginning of thesaurus file.
מספר הקובע את סדר ההיפר קישורים המופיעים בתפריט קיצור.
A number that determines the order of hyperlinks that appear on a shortcut menu.
ניתן לבדוק סדר טאבים של טופס באמצעות הפקודות הבאות במקלדת:
You can test the tab order of a form by using the following keyboard commands:
בדיקה חזותית ותיקון סדר הקריאה של תוכן העמוד
Visually check, and then repair, the reading order of page content
בכרטיסייה 'סדר', בחרו ברכיב העמוד ולאחר מכן הקישו Delete.
In the Order tab, select the page element, and then press Delete.
אם אתם מעדיפים סדר שונה, שנו את הסדר ב - Bridge.
If you'd rather use a different order, change the order in Bridge.
סדר הרכיבים בכותרת האבטחה עבור איגוד זה.
The order of elements in the security header for this binding.
סדר הכרטיסיות של ה - HotSpot.
The tab order of the HotSpot.
חיים שבהם חשבתי שיש סדר ביקום.
A life where I thought there was order to the universe.
בוא נעבור על סדר האירועים של מחר.
So, let's go over tomorrow's order of events.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7229. מדויק: 7229. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo