הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: סדרת בדיקות
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סדרת" לאנגלית

a series of set of
battery of
sequence
arrange

הצעות

אנחנו יודעים שפושעים אלימים מפתחים חתימה אחרי סדרת רציחות.
WE KNOW THAT VIOLENT CRIMINALS DEVELOP A SIGNATURE OVER A SERIES OF CRIMES
לחקור סדרת רציחות בפרנקלין, אלסקה.
To investigate a series of murders in Franklin, Alaska.
סדרת טביעות האצבעות השנייה לא התאימה לאף-אחד מהקורבנות.
The second set of prints didn't match any of the victims.
סדרת פריטי המדיניות שמותקנת ביומן אינה חוקית.
The set of policies installed on the log is invalid.
אנחנו מציעים סדרת תרופות הידועות כאנטיביוטיקה.
We're offering a series of drugs known as antibiotics.
אולי נשגר סדרת משואות שיעזרו לנו לנווט.
Perhaps we could drop a series of beacons to help us navigate.
ביצעת סדרת זוועות בזמן מלחמת הקרדאסים.
You committed a series of atrocities during the Cardassian War.
אני אוביל אותך דרך סדרת תרגילי מדיטציה.
I'm going to be leading you through a series of meditation exercises.
היא נותנת לקורבנות סדרת תרופות לפני הלידה.
She's been giving the victims a series of prescription prenatal drugs.
ליסה ואני רוצים לממן סדרת סרטים מצויירים.
Lisa and I want to finance a series of animated cartoons.
אני אשאל אתכם סדרת שאלות על תרבות ונואטו.
I'm going to ask you a series of questions about Vanuatu culture.
המבנה נתמך ע"י סדרת סעפות בין-מרחביות.
The structure is supported by a series of interspatial manifolds.
צור סדרת שלבים אוטומטיים שתשנה או תוסיף נתונים בטבלאות שלך.
Create a set of automated steps that add or change data in your tables.
אז יצרתי סדרת עבודות בהן מילים זהות באנגלית וצרפתית.
So I did a series of work where it was identical words in French and in English.
אני אשאל אתכם סדרת שאלות הנוגעות להישרדות 1-7.
I'm going ask you a series of questions pertaining to Survivors one through seven.
טפילים, לטפילים מיקרוסקופיים ניתן לתת סדרת הוראות פשוטה.
Parasites- microscopic parasites can be given a simple set of instructions.
ננסי הייל, המוות נגרם על ידי סדרת חתכים
Nancy Hale - death was caused by a series of jagged,
תוסיפו לזה סדרת רציחות לא פתורה וכולם על קוצים.
Add to that a series of unsolved murders and everyone's on edge.
המצאת סדרת רציחות כדי:להסתיר את הפשע היחיד והאמיתי
You invented a series of killings to hide the only real crime:
סדרת קואורדינאטות, משוואות האנרגיה שמובילות ל...
A series of coordinates, energy equations leading...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3016. מדויק: 3016. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo