הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סדרת טלוויזיה" לאנגלית

חפש את סדרת טלוויזיה ב: הגדרה מילים נרדפות
TV show
tv series
television show
primetime TV show
Bergerac
"פארק היורה"ו "אבודים" באותה סדרת טלוויזיה!
Jurassic Park and Lost in the same TV show!
עוד סרט שמבוסס על סדרת טלוויזיה ישנה.
Another movie from an old TV show.
סדרת טלוויזיה, ואפילו תוכניות רדיו...
TV series, and even radio programs is undeniable.
הסרט שלך "צוואה" שווה הרבה יותר מכל סדרת טלוויזיה, מיק.
Your film Testament is worth a whole lot more than one more TV series, Mick.
על שם אותה סדרת טלוויזיה אמריקאית ההורים שלי התאהבו בה בשוודיה
Named after that American television show my parents fell in love with in Sweden.
זה לו"ז לצילומים של סרט או סדרת טלוויזיה.
it's a shooting schedule for a film or television show.
סדרת טלוויזיה משלי!
The lead in my own TV series?
הוא לא כתב סדרת טלוויזיה.
He didn't write TV series.
"סדרת טלוויזיה מועדפת"?
"Favorite TV show"?
הם הציעו לי סדרת טלוויזיה במקסיקו עם חוזה לשלוש שנים.
They offered me a TV series in Mexico with a three-year contract.
איך זה לכתוב מוסיקה עבור סדרת טלוויזיה?
So, how do you like writing music for a TV show?
זאת לא הייתה רק סדרת טלוויזיה מצוינת בימי שישי.
It wasn't just a terrific Friday night TV staple.
אנחנו רוצים ליצור סדרת טלוויזיה שסובבת סביבך, רייצ"ל.
We want to create a TV show around you, Rachel.
התקציב לפרק אחד של סדרת טלוויזיה יכול לנוע בין שלושה לשישה מיליון דולר.
The budget for one episode of network television can be anywhere from three to six million dollars.
למה שלא תתקשר אלינו, ואולי נוכל לפתח סדרת טלוויזיה.
Why don't you give us a call, and maybe we can develop a series.
נוצרה אפילו סדרת טלוויזיה בשבת בבוקר, מבוססת על טראנס ופיליפ.
And then, in 1998, even a Saturday morning cartoon was made based on Terrance and Phillip.
יצרת קשר עם מי."סדרת טלוויזיה.
You made contact with who? - A TV show.
הם לא יכולים לסחוב את התיק שלך, עזוב סדרת טלוויזיה.
They couldn't carry your bag, let alone a TV series.
הן קראו לך על שם סדרת טלוויזיה?
They named you after a TV show?
קיבלתי סדרת טלוויזיה שזה עתה נטלתי, עדיין לא הטלתי אותה.
I got a TV series that's just been picked up, I still haven't cast it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 98. מדויק: 98. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo