הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סדר עולמי" לאנגלית

חפש את סדר עולמי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

ממחר יהיה סדר עולמי חדש בהנהגתך.
Tomorrow there will be a new world order with your guiding hand.
רק צעד ראשון לכינון סדר עולמי חדש.
A mere first step to establishing a new world order.
אטלי הבין שיש סדר עולמי חדש אמריקאי.
Attlee understood that there was a new American world order.
לזה מסמן את תחילתו של סדר עולמי חדש.
For it will mark the beginning of a New World Order.
(בשקט) יותר כמו סדר עולמי מרפי.
(quietly) More like a Murphy World Order.
אתה מספר נבחרים מי יעזור תרשים סדר עולמי חדש, מאוחדת תחת לי.
You are the chosen few who will help chart a new world order, united under me.
יצרת כאן סדר עולמי חדש, ואס.
You got a regular New World Order going on here, Vass.
אני מכריזה על סדר עולמי חדש!
I declare a new world order!
סדר עולמי חדש כאן בלי אוקס, נכון?
New world order here with Oakes gone, right?
ג'ורג' בוש האב: "סדר עולמי חדש..."
George H.W. Bush: A new world order...
והבעיה היא שזה לא G20, הבעיה היא שאנו חיים בעולם של G-Zero, סדר עולמי שבו אין אף מדינה יחידה או ברית כלשהי שיכולה לעמוד באתגרים של הנהגה עולמית.
And the problem is it's not a G20, the problem is it's a G-Zero world that we live in, a world order where there is no single country or alliance that can meet the challenges of global leadership.
זה חיסל את הדינוזאורים, ומתוך האפר קם סדר עולמי כל חדש.
It wiped out the dinosaurs, and from the ashes rose a whole new world order.
זה לא סדר עולמי חדש זה עולם שהשתגע.
That's not New World Order, that's a world gone mad.
ג'ורג' בוש ידע מה הוא אומר כשהוא אמר "סדר עולמי חדש"
George Bush knew what he was saying when he said, "New World Order."
אנחנו צריכים לתת להם סיכוי לבנות משהו כמו, סדר עולמי שאני חושב שכולנו היינו רוצים לראות.
We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see.
זה סדר עולמי חדש עם הבדלים משמעותיים באופן קיצוני עם אתגרים חדשים.
It is a new world order with significantly different and radically new challenges.
זה לא היה האסון היחיד מוסווה על ידי אירועי החשובים אלה, הסמוי מן העין בערפל של סדר עולמי חדש.
It wasn't the only disaster cloaked by those momentous events, hidden from view in the fog of a new world order.
תן להבהיר לך משהו, אחי מוטב שזה לא יהיה חייל מטעם "סדר עולמי חדש" ומשתמש באמצעות השידור של אוז טרנר כדי להפיץ מידע מוצפן.
Let me tell you though, brother, this had better not be some soldier for the new world order using Oz Turner's broadcast to disseminate encrypted information.
אני חושב שהמשימה שלו תהיה לפתח אסטרטגיה רחבה עבור אמריקה, בתקופה הזאת, שבאמת, סדר עולמי חדש יכול להיווצר.
I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a New World Order can be created.
אז, מזל טוב, פילדלפיה , אתם הראשונים להיות מוקרבים למען סדר עולמי חדש , סדר, כמו שהטבע התכוון אליו .
You are the first to be sacrificed to a new a world order, an order as nature intended it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 32. מדויק: 31. זמן שחלף: 58 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo