הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סדר עולמי חדש" לאנגלית

חפש את סדר עולמי חדש ב: הגדרה מילים נרדפות
new world order
ממחר יהיה סדר עולמי חדש בהנהגתך.
Tomorrow there will be a new world order with your guiding hand.
רק צעד ראשון לכינון סדר עולמי חדש.
A mere first step to establishing a new world order.
לזה מסמן את תחילתו של סדר עולמי חדש.
For it will mark the beginning of a New World Order.
אתה מספר נבחרים מי יעזור תרשים סדר עולמי חדש, מאוחדת תחת לי.
You are the chosen few who will help chart a new world order, united under me.
יצרת כאן סדר עולמי חדש, ואס.
You got a regular New World Order going on here, Vass.
אני מכריזה על סדר עולמי חדש!
I declare a new world order!
סדר עולמי חדש כאן בלי אוקס, נכון?
New world order here with Oakes gone, right?
ג'ורג' בוש האב: "סדר עולמי חדש..."
George H.W. Bush: A new world order...
זה לא סדר עולמי חדש זה עולם שהשתגע.
That's not New World Order, that's a world gone mad.
ג'ורג' בוש ידע מה הוא אומר כשהוא אמר "סדר עולמי חדש"
George Bush knew what he was saying when he said, "New World Order."
זה סדר עולמי חדש עם הבדלים משמעותיים באופן קיצוני עם אתגרים חדשים.
It is a new world order with significantly different and radically new challenges.
זה לא היה האסון היחיד מוסווה על ידי אירועי החשובים אלה, הסמוי מן העין בערפל של סדר עולמי חדש.
It wasn't the only disaster cloaked by those momentous events, hidden from view in the fog of a new world order.
תן להבהיר לך משהו, אחי מוטב שזה לא יהיה חייל מטעם "סדר עולמי חדש" ומשתמש באמצעות השידור של אוז טרנר כדי להפיץ מידע מוצפן.
Let me tell you though, brother, this had better not be some soldier for the new world order using Oz Turner's broadcast to disseminate encrypted information.
אני חושב שהמשימה שלו תהיה לפתח אסטרטגיה רחבה עבור אמריקה, בתקופה הזאת, שבאמת, סדר עולמי חדש יכול להיווצר.
I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a New World Order can be created.
ואתגרים חדשים באופן קיצוני, אם אפשר ליצור סדר עולמי חדש.
The new world order can be created - it's a great opportunity!
אולי הייתה היום מהומה על הגג, אבל הסיפור האמיתי התחולל בפיותיהם של מג גריפין וניל גולדמן, שם מפגש של לשונות ורוק הוליד סדר עולמי חדש של אהבה.
There may have been some commotion on the rooftop, but the real story was inside the mouths of Meg Griffin and Neil Goldman, where a meeting of the tongues, a summit of saliva, established a new world order of love.
האפיפיור בנדיקט ה -16 -,בהתחשב במצב של עולמנו סדר עולמי חדש יכול להשמע, כרעיון נהדר אבל הייתי צריך להבדיל בין, מה שגיליתי על שליטה גלובלית ממשלה עולמית אחת, המנוהלת על ידי אליטה של בודדים
Given the condition of our world, a new world order can sound like a great idea, but I had to distinguish between what I was discovering about global domination, a one world government run by an elite few
אטלי הבין שיש סדר עולמי חדש אמריקאי.
Attlee understood that there was a new American world order.
אז, מזל טוב, פילדלפיה , אתם הראשונים להיות מוקרבים למען סדר עולמי חדש , סדר, כמו שהטבע התכוון אליו .
You are the first to be sacrificed to a new a world order, an order as nature intended it.
מה שאת עומדת לראות, מיס לין זה לא ממש התקפת טילים אלא הוצאתו לפועל של סדר עולמי חדש.
What you're about to witness, Miss Lin, is not so much a the launch of a new world order.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53. מדויק: 25. זמן שחלף: 71 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo