הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סוגריים" לאנגלית

חפש את סוגריים ב: הגדרה מילים נרדפות
parenthesis
bracket
parentheses
brace
parenthesized
בנוסחה חסר תו סוגריים פותח או סוגר.
The formula is missing an opening or closing parenthesis.
אני בדרך"."נקודתיים סוגריים סגורים
"On my way," colon, closed parenthesis.
כדי לפתור בעיה זו, הוסף תו סוגריים זוויתיים בשני הקצוות של כתובת ההיפר-קישור.
To fix this problem, add an angle bracket to each end of the hyperlink address.
מצפה לתו סוגריים סוגר']'.
Expecting closing bracket']'.
תו סוגריים חסר בשאילתה. הוסף את התו ונסה שוב.
The query is missing a parenthesis. Please add it and try again.
חסרה שאילתת משנה או שהאופרטור שהזנת מצריך סוגריים.
Missing subquery or the operator you entered requires parenthesis.
מצפה לתו סוגר של סוגריים')'.
Expecting closing parenthesis')'.
קיים בשורת הפקודה תו סוגריים ללא תו תואם.
There is an unmatched parenthesis on the command line.
העיירה הזאת כל כך קטנה שהיא בתוך סוגריים.
Dude, this town is so small that it's in parenthesis.
הביטוי שהזנת חסר סוגריים סוגרים, סוגר מרובע (]), או פס אנכי (|)@1@1
The expression you entered is missing a closing parenthesis, bracket (]), or vertical bar (|).@1@1
ישנם סוגריים ללא תואם מסביב למצב ההפניה. נא השלם את מצב ההפניה.
There are unmatched parenthesis around the reference mode. Please complete the reference mode.
נקודותיים, סוף סוגריים, נקודותיים, די גדולה.
Colon, end bracket, colon, capital D!
"את מי אתה מחבב, סימן שאלה, נקודותיים, סוגריים"?
"Who do you like, question mark, colon, bracket"?
התווית אינה חוקית. ודא כי תווית זו אינה מכילה נקודה (.), סימן קריאה (), סוגריים מרובעים ([]), רווח מוביל או תו שאינו ניתן להדפסה כגון החזרת גררה.
The label is not valid. Make sure that the label doesn't contain a period (.), exclamation point (!), bracket ([]), leading space, or non-printable character such as a carriage return.
סוגריים לא סגורים בהצהרת IsOfType.
Unclosed parenthesis in IsOfType declaration.
בביטוי חסר תו סוגריים סוגר.
The expression is missing the closing parenthesis.
הוסף סוגריים סביב התנאים שנבחרו
Add parenthesis around the selected conditions
סוגריים כפולים של אלפבית תאילנדי
Thai alphabet double parenthesis
מצפה לסגירת סוגריים מרובעות.
Expecting closing square bracket.
סגירת סוגריים חסרה בהחלפה.
Missing close parenthesis in substitution.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 104. מדויק: 104. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo