הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סודי" לאנגלית

ראה גם: מידע סודי
חפש את סודי ב: הגדרה מילים נרדפות
secret
confidential
secretive
hush-hush
classified
covert
undisclosed
clandestine
cryptic
undercover
arcane
top-secret
secretly
hidden
super-secret

הצעות

באפשרותך לשתף מפתח סודי זה באמצעות חיבור Ethernet מחווט, או פיזית באמצעות זיכרון USB או תקליטור.
You can share this secret key via a wired Ethernet connection, or by physically using a USB memory stick or CD.
נראה שיש חור כומר ש מבריחים הפכו למעבר סודי.
There seems to be a priest hole that smugglers turned into a secret passageway.
החוקר המוביל בתיק אפילו פיברק מודיע סודי.
lead investigator on the case, even fabricated a confidential informant.
שארית הדיון שלנו כמובן חייב להיות סודי.
The rest of our discussion must, of course, be confidential.
תכונה אנושית להיות כל-כך סודי וזהיר?
A human thing to be so secretive and cautious, or what?
אולי הם השתמשו בדיסק לתקשורת סודי...
Maybe they used the disc for secret communica... Case.
זה מתכון סודי שקיים במשפחה שלי דורות.
It's a secret recipe that has been in my family for generations.
למדריכים יש מחבוא סודי במקרר בסוף המסדרון.
The counselors have a secret stash in the fridge across the hall.
אתה מתגעגע לזה כשאתה נעול בכלא סודי.
You miss that when you're locked in a secret prison.
אפילו כשהיינו במסגרת משימה לפוצץ מתקן נשק סודי.
Even while we were locked into a mission to blow a secret weapons facility.
זהו מיקומו של איחסון סודי בקונטיקט, בית מבטחים.
It's the location of a secret store in Connecticut, a safe house.
היום משמר הכבוד שלי נשא נשק סודי משלי
Today my honor guard carried my own secret weapon. Really?
ישנו תא סודי בדיוק כמו שאמרת.
There's a secret compartment, just like you said.
הסיפור מתחיל במקום סודי החבוי במעמקי היער.
This story begins in a secret place hidden deep in a forest.
כיפעילויות ויש פרס סודי מיוחד למנצח!
Funtivities! And there is a special secret prize for the winner.
היא אמרה שאספר שזה ממעריץ סודי.
she said to say that it was from a secret admirer.
ועכשיו אנחנו חושבים שהוא מסתיר ראיות בלוקר סודי.
And now we believe he is storing evidence in his secret locker.
כל-כך סודי שהם חופרים אותו לפנינו.
So secret they're digging in front of all of us.
ידעת שיש בגשר ברוקלין חדר סודי?
Did you know the Brooklyn Bridge has a secret room?
הסיפור של כנופיית רצף המלכותית מתחיל במדבר אריזונה במתקן סודי
The tale of the Royal Flush Gang Begins in the Arizona desert at a secret facility
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2952. מדויק: 2952. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo