הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: סוטה מהנושא
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סוטה" לאנגלית

pervert
weirdo
deviant
perverted
kinky
perverse
pervy
creepy
aberrant
deviate
swerve
perv sick freak
dirty
creep

הצעות

32
יש איזה סוטה שצופה דרך הטלסקופ.
There's a pervert across the way with a telescope.
אני חושב שתגלי שהמילה סוטה היא איסור חמור
I think you'll find the word pervert is a serious no-no.
אימא שלי גירשה אותי כאילו שהייתי איזה סוג של סוטה!
My mother cast me out like I was some kind of deviant!
רוב הוולקנים ראו מתמזגים כהתנהגות סוטה.
Most Vulcans see melding as deviant behaviour.
איזה סוטה חולני יטרח לעשות זאת?
What kind of sick pervert would go to this trouble?
זה בגלל שהסתכלת, סוטה שמן.
It's because you were looking, you fat pervert.
הוא ייצג סוטה שעובד באחת מהמרפאות האלה.
He represented this pervert that works at one of those clinics.
מה עשית לג'ניס הדן, חתיכת סוטה מטונף.
What have you done with Janice Hedden, you dirty pervert?
בוא גייב סוטה המערכת המשפטית כדי לשמור אותך וחתול בנפרד?
Let Gabe pervert the legal system to keep you and Cat apart?
מה אותה עושה בארון חתיכת סוטה?
What are you doing in the closet, you pervert?
אלו חטאים שאנשים תמיד למדו מאיזה סוטה.
Those are sins that people always learn from some pervert.
איזה סוטה נתן לכם את הטינופת הזו?
What kind of pervert gave you kids this filth?
זה כמו איזה סוטה שקיבל משאלה קסומה או משהו
It's like some pervert got a magical wish granted or something.
שד סוטה ומסוכן, שנראה שלעולם אין לו בגדים
A dangerous pervert demon who never seems to have any clothes on.
רק חייגתי ספרה אחת לא נכונה אתמול בלילה ומאוד שימחתי איזה סוטה!
I just dialed one wrong digit last night and made some pervert very happy
תוכלי לעזור לי עם זה סוטה.
Can you help me do that? Pervert.
מעשה זה יהיה שקול לתמיכה ממשלתית מלאה להתנהגות ערפדית סוטה.
It would be tantamount to full-on government endorsement of deviant vampiric behavior.
יש משהו להגיד על סגנון חיים סוטה.
There's something to be said for a deviant lifestyle.
רק שתדע, אני לא איזה סוטה.
Just so you know, I'm not some kind of pervert.
כל סוטה מבוגר יכל להתחבר לפה.
ANY OLD PERVERT COULD LOG ON HERE
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1427. מדויק: 1427. זמן שחלף: 145 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo