הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סוכן הימורים" לאנגלית

חפש את סוכן הימורים ב: הגדרה מילים נרדפות
bookie
bookmaker
סוכן הימורים, רקס, איפה החנות שלו?
The bookie, Rex, where's his shop?
סוכן הימורים היחידי בניו-יורק "שמעביר ב" פד-אקס
The only bookie in New York that delivers FedEx.
אוקיי, ראיין, תראה אם אתה יכול להשיג את סוכן הימורים.
Okay, Ryan, you see if you can get ahold of the bookie.
אני גו' אוליירי הישר, סוכן הימורים
I'm Honest Joe O'Leary, racecourse bookie.
הוא היה הבריון של סוכן הימורים כלשהו.
He was some bookie's muscle,
אולי מישהו ידע שהוא שדד סוכן הימורים, אז הוא הגיע לכאן ושדד אותו.
Maybe someone knew he robbed the bookie, so they came here and robbed him.
זה נשמע כל כך יותר טוב מ "סוכן הימורים"
It sounds so much better than "bookie."
גם אם אתן לך מיליון דולר, תיתן אותם לאיזה סוכן הימורים.
If I gave you a million dollars, you'd give it away to some bookie.
איזה סוכן הימורים בווגאס חושב שלסוס יש סיכוי של 1 ל -20 לזכות.
Some bookie out of Vegas thinks that horse has a 1 in 20 chance of winning.
כל מלווה בריבית, כל סוכן הימורים, כל סוחר סמים.
Every loan shark, every bookie, every drug dealer.
אתה אמור להיות סוכן הימורים.
You know, you're supposed to be the bookie.
בן גזארה"מותו של סוכן הימורים סיני"
Ben gazzara, "killing of a Chinese bookie."
כן, הוא סוכן הימורים כעת.
Well, he's a bookie now.
זאת אומרת אתה בטוח שהוא היה סוכן הימורים?
I mean... are you sure he was a bookie?
גם לרבי היה סוכן הימורים קראו לו בני בגין
The Rabbi also had a bookie - Benny Begin.
נראה שהבחור הזה גם סוכן הימורים.
Apparently this guy's a bookie, too.
סוכן הימורים בדרך בייקר, לפני יומיים 836פאונד נלקחו מהכספת.
Bookmakers in Baker Road, two days ago. £836 taken from the safe.
אתה רוצה שאני אעבוד בתור סוכן הימורים?
Do you want me to work as a bookie's clerk?
יש לך סוכן הימורים בשם זיק שמעיד עליך?
You got a bookie named Zeke who vouches for you?
מה אתה פסיכיאטר או סוכן הימורים?
What are you, a psychiatrist or a bookie?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 161. מדויק: 152. זמן שחלף: 140 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo