הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סוציאליים" לאנגלית

social
socialized
benefits

הצעות

השם ריהנה אריקס הופיע במאגר הנתונים של שירותים סוציאליים.
Rheanna Erichs's name popped up in the social services database.
לא תמיכה כספית ולא שירותים סוציאליים.
No carers allowance, no social services.
חשבתי שעובדים סוציאליים הם אמביוולנטיים לגבי נישואים.
I thought you social workers were morally ambivalent about marriage.
הם יכולים להיות אחיות, מטפלים מתחומים אחרים, מנהלי טיפול, עובדים סוציאליים.
They can be nurses, other clinicians, care managers, social workers.
רצינו למדוד בעזרת "פיסה" איך הם מספקים בפועל שוויון-הזדמנויות, איך הם מבטיחים שאנשים בעלי רקעים סוציאליים שונים יקבלו הזדמנות שווה.
With PISA, we wanted to measure how they actually deliver equity, in terms of ensuring that people from different social backgrounds have equal chances.
מחלקת שירותים סוציאליים.
The Department of Social Services.
אחרים פסיכולוגים סוציאליים?
Others? Social psychologists.
כולם יתאימו לטיפוסים סוציאליים בסיסיים.
Everybody fits into your basic social archetypes.
מק'גיליס, שירותים סוציאליים.
McGillis, Social Services.
"יותר כמו "לימודים סוציאליים
More like social studies.
ובית המשפחה זכה לביקורים קבועים של עובדים סוציאליים, עובדי נוער, עובד בריאות, קצין מבחן, מורה פרטי והשוטרים המקומיים.
And the family home was visited on a regular basis by social workers, youth workers, a health officer, a housing officer, a home tutor and the local policemen.
בדקנו סוציאליים שרותים ובית הספר שלהם.
We checked Social Services and their school.
המקום גם ביצע הערכות בשביל עובדים סוציאליים.
The place also did evaluations for social services.
אולי היא חוששת שעובדים סוציאליים ייקחו אותו.
Well, maybe she's afraid Social Services would come and take him.
התרכזו במשפחות שאותן ביקרו עובדים סוציאליים.
Concentrate on families who were visited by social services.
אלו דיבורים סוציאליים "כדי להגיד"אני עני!
That's social worker talk for "I'm poor"!
או שאני צריך להזמין עובדים סוציאליים?
Or do I have to call social services?
ליב, אנחנו לא עובדים סוציאליים.
Liv, we're not social workers.
יש לנו כאן עובדים סוציאליים ונוספים בדרך.
We've got social workers here and more coming.
אנחנו רופאים, לא עובדים סוציאליים.
We're M.D.s, not social workers.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 67. מדויק: 67. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo