הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סוציאל" לאנגלית

אני מזמין אותך לאירוע הסוציאלי של העונה.
I'm inviting you to the social event of the season.
השירות שהיא מספקת הוא סוציאלי גרידא.
The service she provides is purely social.
אתה לא יודע את מספר הביטוח הסוציאלי של בן משלך?
You don't know your own son's social insurance number?
תאמיני לי, העובד הסוציאלי שלי הוא בדיחה.
Believe me, my social worker is a joke.
אתה לא מהשירות הסוציאלי, נכון?
You're not from social services, are you?
קנית את האופנוע הזה ממשכורת של עובד סוציאלי?
You buy that bike on a social worker's salary?
והביטחון הסוציאלי שלו מספר, בבקשה.
And his social security number, please.
אנחנו צריכים סדר יום סוציאלי לרובע הלטיני.
We need a social agenda for the barrio.
הייתי הורס לה לגמרי את הרומנטיקה עם העובד הסוציאלי החתיך.
I would have totally spilled the romance with the hunky social worker.
הביטחון הסוציאלי שלי יפוג, אתה עדיין יהיה יושב שם.
My Social Security will expire, you'll still be sitting there.
לאחר שהוא עזב, הלכתי לראות את העובד הסוציאלי הזה.
After he left, I went to see that social worker.
כל הילדים נלקחו ע"י השירות הסוציאלי.
All the kids were taken in by social services.
את רוצה שאצור קשר עם השירות הסוציאלי?
Shall I put you in touch with social services?
לדברי לביטחון סוציאלי, אין היסטורית עבודה, או.
According to social security, there's no work history, either.
האם העובד הסוציאלי שלך נמצא בתוך הסוס הזה?
Peter... Is your social worker in that horse?
זה לא מה שטוענים בשירות הסוציאלי.
That's not what Social Services says.
הגיע דו"ח השירות הסוציאלי על אמך.
Social Services report came in on your mom.
זה חשוב רק אם השירות הסוציאלי אומר שהיא מכה.
Only matters if Social Services says she beat her daughter.
אם הם יעשו את זה, זה ארמגדון סוציאלי וכלכלי.
If they do this, it's social and economic Armageddon.
נצטרך לדבר עם השוטרים, שתחקרו את קארל טאנר העובד הסוציאלי.
We'd like to talk to the officers who interviewed Carl Tanner, the social worker.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 274. מדויק: 274. זמן שחלף: 192 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo