הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סוריה" לאנגלית

סוריה איננה הסיבה לפגיעות הראש הקטסטרופליות.
Syria is not the reason for these Catastrophic Head Injuries.
לבנון, סוריה וכלל העולם המוסלמי.
Lebanon, Syria, and the Muslim world in general.
המשמעות היא שמעל חצי מאוכלוסיית סוריה נאלצה להימלט.
That means that over half the Syrian population has been forced to flee.
הגשתי לה צאמייה טעימה.% סוריה
I served her a delicious chamia. 100% Syrian.
הוא היה המקור המהימן היחיד לתרופות נדירות במערב סוריה.
You knew that he was the only decent source of rare pharma in Western Syria.
מיליוני פליטים מצויים במחנות, כפרים וערים סביב סוריה.
Millions of refugees are in camps and villages and towns around Syria.
עלינו לעזוב את סוריה, וללכת לירדן.
We should leave Syria, go to Jordan.
עיראק, כורדיסטן סוריה לפני ואחרי, סודן.
Iraq, Kurdistan, Syria, before and after, Sudan.
סוריה, סין, המזרח התיכון.
Syria, China, the Middle East.
אין לומר כאשר אתה הולך לתוך סוריה.
Don't say that when you're going into Syria.
למה אתה רוצה מלחמה עם סוריה?
Why are you pushing for the war in Syria?
אני לא מפחד אם זה למען סוריה.
I'm not afraid if it's for Syria.
באם השיירה נכנסה סוריה, אנחנו מאבדים ריימונד.
If the convoy enters Syria, we lose Raymond.
סוריה - אולי יותר דרומה?.
Syria? - Perhaps more to the south.
קולונל איזמאט הוא מנהיג הסיעה הדמוקרטית, המסורה לשחרור אזרחי סוריה.
Colonel Ismat is the leader of the Democratic faction, dedicated to freeing the Syrian people.
לפיכך נשיא סוריה צריך לראות בכך התראה.
So, the Syrian president should consider himself on notice.
הפוך על הבטחת עוד יום כזה לא קורה לעם סוריה.
Make this about guaranteeing another day like that doesn't happen to the people of Syria.
אם נלך דרך סוריה לירדן ולאחר מכן מעבר לתוך ישראל.
If we go through Syria into Jordan and then across into Israel.
כך אנו מתקשרים עם סוריה בימים אלה.
That's how we communicate with Syria these days.
אנחנו מתגנבים ברחבי סוריה, וזה הולך טוב.
We are sneaking across Syria, and it's going well.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 218. מדויק: 218. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo