הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סחר בבני אדם" לאנגלית

חפש את סחר בבני אדם ב: הגדרה מילים נרדפות
כי סחר בבני אדם הוא מפלצת שונה לגמרי.
That's because human trafficking is a totally different monster.
איך את מסוגלת להיות חברה של מישהו שמעודד סחר בבני אדם
How can you be friends with someone who condones human trafficking?
והאנשים האלה הם מכוח המשימה המשולב נגד סחר בבני אדם.
These men are from the Metro task force on human trafficking.
דרק רצה מיליוני דולרים נוספים סוכנויות אימוני אכיפת החוק על סחר בבני אדם.
Derek wanted millions of extra dollars training law-enforcement agencies about human trafficking.
היא מדברת על סחר בבני אדם.
She's talking about human trafficking.
הם חושבים שזה קשור להברחות, סחר בבני אדם...
They think it's linked to smuggling, human trafficking...
יש סיירה אסטבז הן יריעות ראפ עבור סחר בבני אדם.
Sierra and Estevez both have rap sheets for human trafficking.
מייקל רידלי, אתה עצור באשמת סחר בבני אדם ורצח.
Michael Ridley, you're under arrest for human trafficking and murder.
כתוב כאן היא הייתה המוכר למאבקה נגד סחר בבני אדם ועבדות מודרנית.
Says here she was recognized for her fight against human trafficking and modern slavery.
אני מתכוון, זה נקרא סחר בבני אדם.
I mean, that's called human trafficking.
במילים אחרות, סחר בבני אדם.
In other words, human trafficking.
זה סחר בבני אדם סוף הסיפור.
It's human trafficking, end of story.
הוא נסגר פעילות סחר בבני אדם.
He shut down a human trafficking operation.
אביה של הנרצחת זיהה אותו כאחד שמקבל כסף תמורת סחר בבני אדם.
Victim's father ID'd him as accepting money for human trafficking.
העסק האמיתי של מר אלווארז היה סחר בבני אדם.
Mr. Alvarez's real business is human trafficking.
סמים, נשק, סחר בבני אדם?
Drugs, weapons, human trafficking?
מה אם הוא עושה סחר בבני אדם?
What if he's into human trafficking?
הם נמצאים בפסגת הפירמידה של סחר בבני אדם.
They're top of the heap in human trafficking.
אתה וצ'סאני, בנות, סחר בבני אדם.
You and Chessani, girls, human trafficking.
ביחידת התעללות בילדים, סחר בבני אדם, אף-בי-איי.
Child abuse squad, human trafficking, FBI.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 504. מדויק: 87. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo