הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סטטיסטיקה" לאנגלית

חפש את סטטיסטיקה ב: הגדרה מילים נרדפות
statistic
stats
compstat
statistics

הצעות

הנערה הזאת היא רק עוד סטטיסטיקה.
This girl's just one more statistic.
סטטיסטיקה נוספת, אולי הכי חביבה עלי, היא בתחום תמותת-הילדים.
Another statistic, perhaps my favorite, is to look at childhood deaths.
אנחנו חייבים להמשיך לדחוף אותם סטטיסטיקה.
We got to keep pushing them stats up.
אבל האמת היא, שאתה עושה ההייפ שלך סטטיסטיקה הרבה כל הזמן.
But truth is, you do hype your stats a lot all the time.
זו הסיבה שאני אוהבת סטטיסטיקה השוואתית, זה רק מספרים.
That's why I like compstat - It's just numbers.
זו הסיבה שאני אוהבת סטטיסטיקה השוואתית, זה רק מספרים.
That's why I like COMPSTAT.
זוהי סטטיסטיקה של ארה"ב על השפעת גזי החממה.
This is a U.S. statistic about the impact of greenhouse gases.
אתה לא צריך סטטיסטיקה כדי לדעת את זה.
You don't need stats to know that.
אלף אבדות"" זאת סטטיסטיקה?
A thousand deaths is a statistic ?
סטטיסטיקה פשוט מראה שאם ניצור קשר עם הציוויליזציה מחוץ לכדור הארץ, אנחנו הילדים החדשים בשכונה.
A simple statistic shows that if we make contact with extraterrestrial civilization, we are the new kids on the block.
רבעון סיום של התקופה שעבורה תוצג סטטיסטיקה.
End quarter of period for which statistics are to be displayed.
כולל מוני ביצועים המבצעים אבחון ומספקים סטטיסטיקה כללית כאשר Unified Messaging מטפל בשיחות פקס.
Includes performance counters that diagnose and provide general statistics when Unified Messaging is handling fax calls.
אפשר לכלל לתקן את הבעיה באופן אוטומטי או עיין בתיעוד של SQL Server לקבלת מידע נוסף אודות עדכון סטטיסטיקה ידני.
Allow the rule to automatically repair the issue, or refer to the SQL Server documentation for more information about manually updating statistics.
סטטיסטיקה ישנה עלולה להפחית ביצועי שאילתה ולגרום ל - SharePoint להגיב באיטיות.
Old statistics can decrease query performance and cause SharePoint to respond slowly.
נקה סטטיסטיקה של הזנת הזמנות שנוצרו עד לתאריך שצוין.
Clean up order entry statistics that have been created up to the specified date.
אין לי סטטיסטיקה ממשית, אבל תמשיך.
I don't have the actual statistics, but go on.
ולאחר מגע של סטטיסטיקה גאונית, התוצאות מגיעות.
And after a touch of statistical genius, the results are in.
ראה סטטיסטיקה חשובה הקשורה לפרוייקט שלך.
See key statistics related to your project.
הצגת היתרות עבור החשבון התלוי בכיוונון במרווחי הזמן של סטטיסטיקה ובחירת כיוונון.
Shows the balances for the account dependent on the setup in Select setup and Statistics intervals.
מאחזר סטטיסטיקה, לחץ על לחצן הרענון בעוד מספר שניות
Retrieving statistics, click the refresh button in a few seconds
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 269. מדויק: 269. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo