הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סטייה" לאנגלית

חפש את סטייה ב: הגדרה מילים נרדפות
anomaly
aberration
perversion
deviation
deviance
deflection
digression
swerve
deviancy
abnormality
perverse
deviant behavior
Variance
fetish
a deviated
הודעה מאבי, קונור חושב שהוא גילה סטייה נוספת.
Text from Abby. Connor thinks he's onto another anomaly.
אין לנו מידע על סטייה מהתקופה הזאת.
We don't have any anomaly data from that era.
הזה כל סטייה קאפונה הייתה הסחת דעת.
This whole Capone aberration was a distraction.
זו סטייה מדהימה ממערכת החופש שאנחנו צריכים לעודד.
It is an extraordinary perversion of the system of freedom we should be encouraging.
מה אם יש לו אותה סטייה גנטית?
What if it has the same genetic anomaly?
חשבתי, עלינו למצוא סטייה אחרת, נמתין מעברה השני עד שיהיה בטוח.
We should find another anomaly... wait on the other side until it's safe.
זוהי סטייה קטנה לתשוקה האמיתית שלי - גנטיקה.
This is my little diversion into my real passion, which is genetics.
לשאנטי היתה סטייה גנטית וזה היה השער למחקר שלי.
Shanti had a genetic anomaly, and that was the portal into my research.
כנראה שהחמצנו סטייה כשזה לא פעל.
We must have missed an anomaly while it was offline.
עוד תשדורת בתדר בבלגרד הייתה סטייה.
Another transmission on Sub-Channel Seven. Belgrade was an anomaly.
סטייה מסוכנת אל העתיד נפתחה בעידן הפרמי.
A dangerous anomaly to the future it's opened in the Permian.
זאת סטייה בתנועה רחוב שמתמזג לכביש המהיר.
It's a traffic anomaly - a street adjacent to the freeway.
אנו לא בטוחים לחלוטין שהייתה כאן סטייה.
Well, we're not absolutely sure that there is one here.
אתם יכולים לראות כאן שישנה סטייה הגדלה בקצב מעריכי.
And you can see here that there's an exponential Great Divergence.
כל סטייה של תוכנית הטיסה שלנו והם.
Any deviation of our flight plan, they'll...
ערפדים הם לא יותר מאשר מגעיל סטייה שלי.
Vampires are nothing more than a disgusting perversion of me.
כתוב שהמקרה הזה של שניכם הוא סטייה רצינית מהתכנית.
It says that this situation between the two of you is a serious deviation from the plan.
אם אף אחד מכם יגלה לה שהיא סטייה.
If none of you would reveal to her that she's an Aberration.
זו סטייה של עשרה קילומטר מהמסלול שלי.
That is six miles out of my way.
אנחנו אמורים להשתמש סטייה, ניתוב מחדש, ואמפתיה.
We're supposed to use deflection, redirection, and empathy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 475. מדויק: 475. זמן שחלף: 180 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo