הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סיבוב" לאנגלית

חפש את סיבוב ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

322
203
128
90
56
מלצר, סיבוב משקאות לגיבורים שלנו, ת'זוכר?
Waiter, round of drinks for our heroes here, 'member?
הזהה סיבוב בודד במקום מושלם בבסיס הגולגולת.
Identical wound - single round perfectly placed at the base of the skull.
סיבוב, סיבוב התייצבי, התייצבי!
Turn, turn, spot, spot!
סיבוב, סיבוב, למטה, סיום
Turn, turn, spot, spot!
מרשל, לורן, קבעתי לכם את סיבוב הפגישות הראשון
Marshall, Lauren, I've scheduled you in the first round of interviews.
בכל סיבוב, לכל שחקן תינתן אפשרות
In each round, each player will be given a choice between
אולי אני אשאיר אותו בזמן היא תבוא סיבוב...
Perhaps I'll leave it a while. She'll come round.
אני אעשה סיבוב באירופה בשבוע הבא.
I will be traveling round Europe next week.
עשה זאת כפי שתוכל, סיבוב 1 מגיע לסופו
Be that as it may, Round 1 has come to an end.
זה יהיה סיבוב שלישי, לפי הספירה שלי.
[Sighs] It'd be round three, by my count.
זה היה כזה סיבוב גדול עבור קריד.
That was such a big round for Creed.
משתמשי InDesign קובעים אם לסובב את הכפולה או לבטל את סיבוב הכפולה.
InDesign users control whether the spread is rotated or cleared of its rotation.
שומר ככל האפשר על העיצוב של InDesign, כגון סיבוב או הטיה, בייצוא תמונות לאינטרנט.
Preserves InDesign formatting, such as rotation or scale, as much as possible for web images.
תוכנת סיבוב התפריט המשופרת מאופשרת כאשר תכונת PowerNap מופעלת.
Enhanced Menu Rotation software is enabled when PowerNap feature is enabled.
אולי רק נעשה סיבוב ונחזור הביתה.
Maybe we just take a spin through and head home.
רגע, אין סיבוב אחרון לעימותים?
Wait, isn't there a final round of debates?
קניתי לכולם סיבוב וככה אתם בוגדים בי?
I buy everyone a round and you sell me out like this?
הכל תלוי במהירות סיבוב הפלנטה הזאת.
It all depends on the rotating speed of this planet.
ובכן, סיבוב של בירות לאחינו בזרועות!
Well then, a round of ales for our brothers in arms!
הדבר האחרון שחסר לי הוא סיבוב בכלא.
The last thing I need is a detour in the slammer.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3213. מדויק: 3213. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo