הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סיור" לאנגלית

חפש את סיור ב: הגדרה מילים נרדפות
tour
patrol
recon
reconnaissance
scout
sightseeing
scouting
trip
patrolling
touring
recce
around patrolman
patrolmen
an away mission

הצעות

היינו באמצע סיור והלכנו לאיבוד, באמת
We were just on tour and we got lost, really. Hands!
ואנחנו בקבוצת סיור רגילה, נכון?
And we're in a regular tour group, right?
אני רק מבקש שתשלח סיור אחד.
I'm just asking that you send out one patrol.
הבאתי לבלשים מידע שהשגתי בזמן סיור בשיכון ביטרמן.
I brought the detectives some information that I'd gained while on patrol in the Bitterman Houses.
האחרים הלכו למשימת סיור מסוכנת בקזינו.
The others have gone on a dangerous recon mission to the casino.
לקח את הקווינג"ט למשימת סיור עם סימונס.
Took the quinjet on some kind of recon mission with Simmons.
טאנר אמר שהוא לחזור אלינו לאחר סיור עיתונאים.
Tanner said he'll get back to us after the press tour.
ניידת סיור בדרך לכתובת שנתת לנו.
A patrol car is heading for the address you gave us.
מכונית סיור היתה בשטח ועצרה את ההעברה.
A patrol car was in the area and stopped the delivery.
חבר"ה, שעת סיור הבניינים המרתקת.
Okay, guys, time for the interesting buildings tour.
אני אישית אעשה לך סיור ב...
I will as well personally give you tour of the...
סיור מסעדות באדינבורו וחניית ביניים בהייד פארק אוריינטל בלונדון.
Restaurant tour of Edinburgh and a two-day stopover at the Hyde Park Oriental in London.
מצאתי אותם הבוקר בשטח כשערכתי סיור בביצה.
Anyway, I found them on the property when I was doing a swamp tour.
התחלתי לשים לב לטכנולוגיה וכיצד עבריינים משתמשים בה בתור שוטר סיור צעיר.
I started observing technology and how criminals were using it as a young patrol officer.
סיור הבחין בדין על 75נוסע לכיוון טנסי.
Patrol clocked Dean on 75, headed towards Tennessee.
שוטרי סיור היו צריכים למשוך אותו מרכושה פעמים.
Patrol officers had to pull him off of her property twice.
סיור תפסו את זה אצל איזה פרחח ברחוב
Patrol grabbed it from some homeboy on the street.
אתה מבצע פעולות סיור עבור תלמידים?
you're doing volunteer patrol for students?
סיור נפלא שכבר סימן את הוד מעלתה כאשת גורל.
magnificent tour has already marked Her Majesty as a woman of destiny.
Office מספק אפשרויות חדשות ונהדרות, ואנחנו נשמח לערוך לך סיור. הנה מבוא קצר שיראה לך מה חדש.
Office has lots of great new stuff, and we'd love to show you around. Here's a quick introduction on what's new.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2562. מדויק: 2562. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo