הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סיכום" לאנגלית

חפש את סיכום ב: הגדרה מילים נרדפות
summary
rollup
recap
closure
summation
conclusion
agreement
rundown
brief
roundup
summarization
summarizing
summarize
wrap-up
שדוח סיכום התרחיש נוצר תאים משתנים של
time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each
נתוני postback של Web Part של קישורי סיכום לא הכילו פרמטר נדרש.
Summary Link Web Part postback data did not contain a required parameter.
שאילתה המשמשת לסינון התוצאות של סיכום המטרה.
Query that is used to filter the results of the goal rollup.
מספר השעות בין משימות סיכום אוטומטיות.
Number of hours between automatic rollup jobs.
וזה הסיפור, צופים יקרים, סיכום הארועים שהובילו לאגרוף המפתיע,
AND THERE YOU HAVE IT, FOLKS, THE INSTANT RECAP LEADING TO THE SURPRISE PUNCH
להלן סיכום האירועים שהתרחשו בתהליך הקצאת המשאבים.
The following is a summary of what happened during the provisioning process.
Photoshop ו - MATLAB מפעילות סדרת בדיקות לאימות השילוב בין שתי התוכנות ומציגות דוח סיכום.
Photoshop and MATLAB run a series of tests to ensure integration between the two programs and display a summary report.
האם ברצונך שאילתת פירוט או סיכום?
Would you like a detail or summary query?
הדפס סיכום חודשי של מגמות סגירת הזדמנויות.
Print a summary of your monthly opportunity closing trends.
המצב של ישות המקור הנלקחת בחשבון עבור סיכום.
Status of the source entity that is considered for a rollup.
כוונן כללים עבור עדכון סיכום - אילו הזמנות מכירה ניתן לסכם?
Set up rules for summary update - which sales orders can be summarized?
אחד נתונים מטפסים קשורים מרובים עבור ניתוח או כדוח סיכום.
Consolidate data from multiple related forms for analysis or as a summary report.
סיכום הבדיקה מציג אם האימות נדרש לצורך התחברות לרשת.
The Test Summary displays whether authentication is required for the network connection.
סיכום הבדיקה מציג אם התקבלו תשובות מאותן ישויות.
The test summary displays whether replies from these entities were received.
סיכום הבדיקה מציג את מספר הרשתות הזמינות להתחברות.
The Test Summary displays the number of networks available to connect to.
שלח סיכום של לוח הזמנים שלך למכשיר נייד
Send a summary of your schedule to a mobile device
לקבלת סיכום של קורס זה, הסתכל בכרטיס לעיון מהיר
For a summary of this course, see the Quick Reference Card
שנה הגדרות כלליות והצג מידע אודות סוג תוכן חיצוני זה בתצוגת סיכום.
Change general settings and view information about this external content type in Summary view.
הצג סיכום של כל התגיות המשמשות בכל המחברות.
Show a summary of all of the tags used across all notebooks.
גילוי - מספק לך שיטות עבודה מומלצות לעבודה במחשב ביחד עם סיכום מצב המחשב לפני ואחרי פעולת השירות, לרבות התיקונים שבוצעו במהלך הפעולה של PC TuneUp.
Discover - Provides you with PC best practices along with a summary of the before and after service state of your PC including what fixes were done during the PC TuneUp.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 608. מדויק: 608. זמן שחלף: 59 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo