הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סימן מסחר" לאנגלית

חפש את סימן מסחר ב: הגדרה מילים נרדפות
trademark
tarnishment
אתה עצור על הפרת סימן מסחר.
You're under arrest for trademark infringement.
גוגל נאלצה לנהל מו"מ עם סטנפורד על הזכות לחפש בגוגל ואוניברסיטת אילינוי תבעה את אחד המייסדים של נטסקייפ על הפרת סימן מסחר.
Google was forced to negotiate with Stanford over the rights to Google, and the University of Illinois sued one of the cofounders of Netscape for trademark infringement.
כפי שטענתי שוב ושוב, זאת הפרה של סימן מסחרי.
As I've argued repeatedly, this is trademark infringement.
והוא מוכן לוותר על זכויות של סימן מסחרי ב -2 מיליון דולר בלבד.
And he is prepared to relinquish trademark rights for only $2 million.
להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני, לשדר או להפוך לזמין בכל צורה אחרת כל תוכן שמפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות ("זכויות") של צד כלשהו;
upload, post, email, transmit or otherwise make available any content that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights ("Rights") of any party;
אני באמת צריך אותו סימן מסחרי.
I really need that trademark.
אתה צריך סימן מסחרי ש.
You should trademark that.
עניינים של סימן מסחרי, נכון?
Major trademark issues, right?
Intel הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Intel Corporation או של אחת מהחברות הבנות שלה בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Intel is a trademark or registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.
שהיה להם סימן מסחרי של מאפיה.
that it had the trademark signs of a mob hit.
הוא הסכים איתך שקניש זה סימן מסחרי?
Well, did he agree with you that Kennish is a brand?
זה בנוגע לדימוי המוצר קתרין מאייר, סימן מסחרי.
This is about the brand image of Catherine Meyer, TM.
הזן את המידע על זכויות יוצרים וסימן מסחרי שברצונך להציג בדף הרישום של האפליקציה
Enter the copyright and trademark info that you want to display on the app's listing page
זה הכול עניין של זיוף סחורות סימן מסחרי.
It's all about counterfeiting trademarked goods.
זו טכניקה בשם "פלאקה", סימן מסחרי של המודיעין הסורי.
Well, it's a technique called falaka... a trademark of the Syrian intelligence.
ש השפם הוא סימן מסחרי רשום!
That moustache is a registered trademark!
זה היה העניין שלה, כמו סימן מסחרי.
It was her thing, like a trademark.
תראה, אנחנו כבר סימן מסחרי בשמנו.
Look, we've trademarked our name.
קרבות המוות הוא סימן מסחרי של ווילנד בע"מ.
Death Match is a trademark of Wayland International.
סימן מסחרי, וה "הוא" במילה גורו.
TM. And the you of "guru" is intimacy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo