הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סינתיסייז" לאנגלית

לאף אחד לא אכפת אף אחד לא מסמפט אתה רק נשאר בבית ומנגן סינתיסייז
You just stay home and play synthesizers

תוצאות נוספות

אני רוצה לשמוע סינתיסייזר דרך המגבר.
I want to hear the synthesizer through the amp.
סינתיסייזר הקול הזה גורם לי להישמע בדיוק כמוך, לא?
This voice synthesizer makes me sound just like you, doesn't it?
אני לא באמת צריך את כל דברי סינתיסייזר המפוארים.
I don't really need any of the fancy synthesizer stuff.
אם יש לך את הזמן, אולי אתה יכול לתקן סינתיסייזר האוכל שלי.
If you have the time, perhaps you could repair my food synthesiser.
כן, אנחנו מתוכנתים סינתיסייזר מזון לכל אחד מכם מבוסס על תפריט האזורי של מקום הולדתו שלך.
Yes, we programmed the food synthesizer for each of you based on the regional menu of your birthplace.
באמצעות סינתיסייזר פחות מתוחכם, פרופסור בניו יורק מאוחה גנום נגיף פוליו, שלאחר מכן התחיל באופן ספונטני עושים וירוסי פוליו זיהומיות.
Using a less sophisticated synthesizer, a professor in New York stitched together a polio virus genome, which then spontaneously started making infectious polio viruses.
מה נמצא על הספינה הזו, גנרטורים משתנים'',גיאומטריה תיאורטית, קרני סינתיסייזר''מסנני.
What's on board this thing? Dynamorphic generators, conceptual geometer, beam synthesizer, orthogonal engine filters.
היה לי פעם קטע שבו לאורך כל היום ניגנתי במוג סינתיסייזר ביד אחת וגלגלתי ג'וינטים בשנייה.
I once had a session where I spent the entire day playing a Moog synthesizer with one hand while rolling joints with the other hand.
(צחוק) אז מצאתי את עצמי מקבל את כל הדברים האלה הודות לעזרה שלה, ולפתע, אתם מבינים, היה לי סינתיסייזר בגיל 14 - דברים כגון אלה.
(Laughter) So I found myself getting this stuff, thanks to her assist, and suddenly, you know, I had a synthesizer when I was 14 years old - this kind of stuff.
באמצעות סינתיסייזר זה כדי לקבוע את הרצפים של פתוגנים, אז יכולים להיות מעוצבים מחדש פתוגנים אלו למידבקים יותר.
Using this synthesizer to determine the sequences of pathogens, those pathogens can then be redesigned for greater infectiousness.
אם הייתי מנגן כאן בצ'לו, או מנגן על סינתיסייזר, או משתף את המוסיקה שלי איתכם, הייתי יכול להראות דברים על עצמי שאינני יכול לומר לכם במילים, דברים אישיים יותר, אולי עמוקים יותר.
If I were here playing cello, or playing on a synth, or sharing my music with you, I'd be able to show things about myself that I can't tell you in words, more personal things, perhaps deeper things.
היה לו סינתיסייזר קולי.
מה עם נגן סינתיסייזר?
What about synthesizer dude?
אז, למה לגנוב סינתיסייזר?
So, why steal the synthesizer?
סינתיסייזר, מוזיקה אלקטרונית.
Synthesizer, electronic sound.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16. מדויק: 1. זמן שחלף: 33 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo