הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סירת ההצלה" לאנגלית

lifeboat
life raft
סירת ההצלה אלבמה, להיכנס העבר.
Alabama lifeboat, come in. Move.
סירת ההצלה אלבמה, זה חיל הים האמריקאי.
Alabama lifeboat, this is the U.S. Navy.
היא משכה אותי לתוך סירת ההצלה שלה.
She hauled me into her life raft.
ניקח את סירת ההצלה שלנו.
we... get to our life raft...
הוא בטח תקן את סירת ההצלה איכשהו.
He must have repaired the Lifeboat somehow.
בקי, תודה שהשגת עבורנו את סירת ההצלה הזאת.
Becky, thanks for getting us this lifeboat.
אני הבטחתי את הרשות בשבילך לקחת את סירת ההצלה החוצה עוד פעם אחת.
I've secured permission for you to take the Lifeboat out one more time.
האכסנייה הזאת שוקעת בגרעונות כספיים, ואני מציע לך את סירת ההצלה האחרונה.
This motel is sinking in red ink... and I'm offering you the last lifeboat.
בסדר, יש את סירת ההצלה.
All right, there's the lifeboat.
סירת ההצלה אלבמה, זה משא ומתן.
Alabama lifeboat, this is negotiator.
קפטן, אדוני, 12 שעות של סירת ההצלה מחוף סומליה.
Captain, sir, the lifeboat's 12 hours from the Somali coast.
אני חושב שאנחנו צריכים להרוס את סירת ההצלה.
I think we should destroy the Lifeboat.
וגם אתה חופר בדיוק 3 מטרים מחזית סירת ההצלה?
And you're digging exactly 3 feet from the front of the Lifeboat?
לא משנה אם אנחנו לתקן את סירת ההצלה או לא.
Doesn't matter if we fix the Lifeboat or not.
אטיס את סירת ההצלה ויבוא יום בו נתפוס את גרסיה פלין.
I'll pilot the Lifeboat, and one day, we will catch Garcia Flynn.
סירת ההצלה אלבמה, אם אתה מזיק הערובה, אין לנו הרבה.
Alabama lifeboat, if you harm the hostage, we do not have a deal.
גם אם נשמיד את ספינת האם, מישהו עדיין צריך לנפץ את סירת ההצלה.
Even if we destroy the Mothership, someone still needs to smash the Lifeboat.
למרות שאנו החוצה חפשנו אותו, החבר"ה שלו חפשו את סירת ההצלה.
While we were out looking for him, his guys were looking for the Lifeboat.
זאת סירת ההצלה שלנו!
It's our lifeboat!
התחל את הליך המראת סירת ההצלה.
Initiate Lifeboat departure procedure.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 84. מדויק: 84. זמן שחלף: 209 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo