הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סירת משוטים" לאנגלית

חפש את סירת משוטים ב: הגדרה מילים נרדפות
rowboat
rowing boat
a skiff
לא השגת לנו סירת משוטים נוספת!
You didn't get us another rowboat!
עמדתי להשיג לנו עוד סירת משוטים.
I was going to get us another rowboat.
עכשיו נצטרך סירת משוטים וכמה מהחותרים הטובים ביותר.
Now we're going to need a longboat and some of your best rowers.
כמה דקות לאחר מכן מגיעה סירת משוטים.
A few minutes later a rowboat comes by.
אנחנו יכולים להתחיל עם קרון או סירת משוטים.
We could start out with a wagon or a rowboat.
כמו סירת משוטים מאיימת שהולכת ומתקרבת עם כל רגע שחולף.
Like a threatening rowboat getting closer and closer with each passing moment.
"ספינת משטרה, שפעלה ע"פ מידע חם, הטביעה סירת משוטים באגם מישיגן.
Police launch, acting on a hot tip, sank a rowboat in Lake Michigan.
ארבעה ימים על סירת משוטים עם מכנסיים רטובים.
Four days on a rowboat with wet pants.
"תן לאיש סירת משוטים והוא..."
"Give a man a rowboat and he'll..."
ובכן, אני מניח שזו הסיבה שבגללה קוראים לזה סירת משוטים.
I guess that is why they call it a rowboat.
נעשה מזה יום שלם, נארוז פיקניק, נלך לפארק, נשכור סירת משוטים.
Make a whole day of it. Pack a picnic, hit the park, get a paddle boat.
במצטבר, אני אחתור יותר מ - 8,000 מייל, אבצע יותר מ -3 מליון תנועות חתירה ואשהה יותר מ -312 ימים לבד באוקיינוס, על סירת משוטים באורך של 23 רגל.
Cumulatively, I will have rowed over 8,000 miles, taken over three million oar strokes and spent more than 312 days alone on the ocean on a 23 foot rowboat.
התוכניות שלך צריכה לכלול פרחים, נרות, מאכלים אקזוטיים, מוזיקאים חיים וסירת משוטים.
Your plans should include flowers, candles, exotic foods, live musicians and a rowboat.
הים, סירה, סירת משוטים
The sea, a boat, a rowboat.
אתה מכיר סירת משוטים?
You know a rowing boat?
שריס היא סירת משוטים רעה.
Sharice is a bad rowboat.
אנחנו יכולים לשכור סירת משוטים.
We can rent a rowboat.
יש לי סירת משוטים דו-מושבית
I have a rowboat.
הכינו סירת משוטים.
Prepare a rowing boat.
כמו סירת משוטים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 53 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo