הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סמיך" לאנגלית

thick
dense
is thicker
עשן התחיל להכנס מתחת לדלת ואני זוכר שזה היה כל-כך סמיך
Smoke started coming under the door, And I remember it was so thick,
הערפל נעשה סמיך, ונאלצנו להפסיק את החיפושים.
The fog was thick and we were forced to call the search off.
הוא פי 14 סמיך פחות מאוויר.
It's 14 times less dense than air.
הערפל היה כל כך סמיך, שלא יכולתי לראות למרחק של סנטימטר.
The mist was so dense that I could not see even an inch ahead.
את זו שתמיד אומרת שדם סמיך ממים.
You're the one who always says that blood is thicker than water.
ושלנו סמיך מכולם, מפני ששמרנו עליו טהור.
And ours is thicker than most. Because... we've kept it pure.
עמק המגורים שלהם כוסה בשלג סמיך.
Their home valley is under thick snow.
זה כאילו אני כבר התהלכתי בתוך ערפל סמיך.
It's like I've been walking in a thick fog.
ואני חשבתי אני יצקתי הרוטב סמיך על.
And I thought I ladled the gravy on thick.
ובכן, האבק היה ממש סמיך.
Well, the dust was really thick.
מעטה סמיך של ערפל מתגלגל פנימה מהים ומתעבה על אדמה צמאה זו.
A thick blanket of fog rolls in from the sea and condenses on this thirsty land.
אם הרוטב סמיך מדי, אני יכולה להוסיף בירה שחורה.
If the sauce is too thick, I can add more root beer.
החזה שלך שופע, שיער סמיך בטירוף
You have super boobage going on, crazy thick hair,
סמיך, חום כהה חומר שמנוני.
Thick, dark-brown, oily substance.
טוב היה לה שיער חום סמיך יפה.
Good. She had beautiful thick brown hair.
קר כקרח, סמיך נמזג כמו שמן.
Icy cold, thick, pours like oil.
מכסה את גופה עם קרם ממש סמיך לפני שהיא יוצאת לעבודה במרכז ההתרמה.
covering her body with a really thick cream before going to work in a donor clinic.
נלחם לשאוב דם סמיך, כבד ורפה אל הרקמות.
is struggling to pump thick, heavy... sluggish blood to the tissues.
תבשיל ברונסוויק, סמיך או דליל?
Brunswick stew, thick or thin?
הנוזל היה סמיך מדי לניקוז כיס הלב.
The fluid was too thick for a pericardiocentesis.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 250. מדויק: 250. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo