הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סמיכות" לאנגלית

proximity
juxtaposition
consistency
Adjacency
push-ups
Illustrator משתמשת במילוני סמיכות כדי לקבוע היכן למקף מילים.
Illustrator uses Proximity language dictionaries to determine when to hyphenate words.
הפתרונות הידידותיים למשתמש מתוכננים לספק אמינות בלחיצה אחת וטכנולוגיה מסוג הדפסת סמיכות מבלי להתפשר על הביצועים, ומאפשרים למנהלי IT להתמקד בצורכי העסק החיוניים במקום בניהול המדפסת.
The user-friendly solutions are designed to deliver one-touch reliability and proximity printing technology without sacrificing performance, enabling IT administrators to focus on critical business needs instead of printer administration.
זו יכולה להיות סמיכות אירונית לאתר.
It could be an ironic juxtaposition for the site.
מפגש כמו זה מציע כזו סמיכות היכן שמוצג כל החומר החדש וכל הזבל משמש כדוכנים כדי להציג את כל האביזרים בבית החדש שלהם.
A gathering like this one offers such a juxtaposition where all the new stuff is displayed and all the garbage is used as props to display all their new home accessories.
התכווצות, יכולת לדמם, סמיכות וצבע.
Contractility, capacity to bleed, consistency, and color.
לגידול יש אותה סמיכות כמו הרקמה והשומן שמסביב, אז לא היית רואה את זה בסי-טי.
Tumor has the same consistency as the surrounding tissue and fat, so it wouldn't show on the C.T.
הסמיכות שלכם לתעלת בורג עושה אתכם פגיעים מידי.
Your proximity to a Borg conduit makes you extremely vulnerable.
לא, אני מתכוון, הסמיכות שלהם למגרש.
No, I mean, their proximity to the field.
פרנסיס, אוכל לשאול מה הייתה הסמיכות שלך לחיה?
Francis, can I ask your proximity to the animal?
הסמיכות שלה מהווה איום לשלמות הגנטית שלהם.
Its proximity is a threat to their... genetic integrity.
אנחנו עכשיו בסמיכות המירבית אין שינוי בטמפרטורת.
We are at marginal proximity now.
אני אוהבת את הסמיכות של הספרות הגבוהה עם תרבות נעורים נמוכה
I love the juxtaposition of high-brow literary with low-brow youth culture.
אני אוהב את הסמיכות של החשכה והאור.
I love the juxtaposition of darkness and light.
תסתכלי על סמיכות המשדר שלו
Take a look at his proximity transceiver.
זה כמעט יותר מדי סמיכות בשבילי
It's almost too much juxtaposition for me.
סמיכות (חיפושים)
Proximity (searches)
טווח מילים לחיפושי סמיכות:
Range Of Words For Proximity Searches
ראית שהילד קטן ומצחיק היה לעשות 50 שכיבות סמיכות לקללות?
You saw that funny little kid had to do 50 push-ups for swearing?
קחו כמה סמיכות וכל סחורה משומרת שאתם יכולים לקחת.
Grab some blankets and all the canned goods you can carry.
הבחורה שאתה עושה שכיבות סמיכות ל.
The girl that you're doing push-ups for.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 137. מדויק: 137. זמן שחלף: 121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo