הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סמל" לאנגלית

ראה גם: סמל חיל
חפש את סמל ב: הגדרה מילים נרדפות
sergeant
symbol
icon
sarge
logo
token
emblem
insignia
ensign
badge
sgt sign crest
symbolize
Chief
Petty Officer

הצעות

סמל ווייט למה שלא תעשה סריקה?
sergeant white, why don't you grab some grub?
אני סמל טגרט וזה השותף שלי בלש רוזווד
I'm Sergeant Taggart and this is my partner, Detective Rosewood.
בשעת עריכת הגדרת סמל, הסמל מופיע במצב בידוד.
When you edit a symbol's definition, the symbol appears in isolation mode.
אני מסיימת לחרוט את סמל הכישוף.
I'm just finishing carving the symbol for the spell.
Dreamweaver מציין אובייקטים חכמים בהוספת סמל בפינה השמאלית העליונה של התמונה.
In Dreamweaver, Smart Objects are denoted by an icon at the upper left corner of the image.
לחץ על סמל קטגוריה בצד השמאלי של החלונית Assets.
Click a category icon on the left side of the Assets panel.
במפקח המאפיינים, לחץ על סמל התיקייה ליד התיבה Link.
In the Property inspector, click the folder icon beside the Link box.
הצגת סמל שאזור הדיווחים לצורך שליטה על Banshee.
Display an icon in the notification area for controlling Banshee.
התבנית של סמל ביישום אינטרנט אינה חוקית.
Icon in Web application has a format that is not valid.
דף זה כולל פריטים המחייבים את Microsoft.NET Framework גירסה 2.0. לחץ פעמיים על סמל שורת המצב להלן לקבלת מידע נוסף.
This page contains items that require the Microsoft.NET Framework Version 2.0. Double-click on the status bar icon below for more information.
סמל זה נמצא בשורת משימות של Windows (אזור ההודעות).
This icon resides on the Windows Taskbar (Notification Area).
סמל זה ברשימת הרשתות ה - WiFi מציין שאותה רשת מנועה.
This icon on the WiFi Networks list indicates that a network has been excluded.
תבנית תמונה לא חוקית. עליך לספק משאב מפת סיביות או סמל 16x16.
Invalid picture format. You must supply a 16x16 icon or bitmap resource.
בחלונית Files המצומצמת, ניתן לבחור בתפריט Options בלחיצה על סמל הריבוע בפינה הימנית העליונה.
In the collapsed Files panel, the Options menu is selected by clicking on the square icon in the upper-right corner.
העבר את המצביע לכרטיסיית החלונית שברצונך לפתוח בתצוגת Design, ולחץ על סמל העין המוצג מימין לכרטיסייה.
Move the mouse pointer over the tab of the panel you want to open in Design view and click the eye icon that appears at the right of the tab.
נראה ש - SuppliedURL של סמל היישום שגוי.
SuppliedURL for the app icon seems to be wrong.
צור פרצופון חדש באמצעות הקצאת סמל וכיתוב כלשהו
Create a new emoticon by assigning it an icon and some text
סמל זה יוצג בתפריט ובסרגל הכלים.
This icon will be displayed in the menu and toolbar.
אם בדיקת התקינות מופעלת, סמל עיגול אדום מופיע בשורת המצב כש - InDesign מגלה בעיות.
If Preflight is turned on, a red circle icon appears in the status bar when InDesign detects any problems.
כשיוצרים הערה, מוצג סמל על-גבי התמונה.
When you create a note, an icon appears on the image.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8084. מדויק: 8084. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo