הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סמל משנה" לאנגלית

חפש את סמל משנה ב: הגדרה מילים נרדפות
staff sergeant
מה יש לך, סמל משנה.
What you got, staff sergeant?
הוספת גוון למופע סמל משנה את הגוון לכיוון רשת הצבע, תוך שמירה על עוצמת האור המקורית
Staining a symbol instance changes the hue toward the tint color, while preserving the original luminosity.
מה יש לך, סמל משנה בזמן קצר הפכת לסמל?
What you got, staff sergeant?
עריכה והגדרה מחדש של סמל משנה את תצוגת הסמל בחלונית 'סמלים', וכן את כל המופעים של הסמל במשטח היצירה.
Editing and redefining a symbol changes the appearance of the symbol in the Symbols panel, as well as all instances of the symbol on the artboard.
אני סמל משנה סטמפס אבורי.
I'm Staff Sergeant Aubrey Stamps.

תוצאות נוספות

סמל הטקסט שנטען משנה את צורתו בהתאם למקום שבו מציבים אותו.
The loaded text icon changes appearance, depending on where it is placed.
משנה את סמל המצביע כשהוא נמצא על אובייקט הנשלט על-ידי הסגנון.
Changes the pointer image when the pointer is over the object controlled by the style.
אם ההתחברות הצליחה, סמל מגש המשימות משנה את צבעו לירוק ומוצגת התראת שולחן עבודה.
If successful, the task tray icon changes colors to green and an desktop alert is displayed.
זה היה המטבע האחרון, הנה סמל לא משנה.
You said "call it".
טוב, מה לעזעזל זה משנה, סמל מאיזה גובה נלקחו התמונות?
Well, what the hell difference, sergeant, the height at which the photos were taken?
אני גאה בך סגנית משנה בליין, סמל.
I'm proud of you, lieutenant blane. Sergeant.
תן ראש קבוצה בכיר והתת משנה שלך זה סמל וילאמס.
Give a senior team leader and all Your grenadiers to sergeant williams.
לא משנה למה, זכיתם לתשומת לבו היום בבוקר סמל המשמרת שלי אמר
Whatever it's about, you definitely got the man's attention.
אני בלש-סמל סאנדס, זה בלש-משנה סעייד.
אף על פי שפרוסות משנה ממוספרות ומציגות סמל פרוסה, לא ניתן לבחור בהן ללא הפרוסה שמתחת להן.
Although subslices are numbered and display a slice symbol, you cannot select them separately from the underlying slice.
סגן משנה אופלקה ורב סמל בכיר צ'ורדה השלימו את מבצע "נותר מאחור", אז שניהם פנויים עכשיו לסייע לכם.
Second Lieutenant Opálka and Warrant Officer Curda have completed Operation Out Distance, so both are now available to assist you.
אתה בעצמך, מתחיל להיות קצת עצבני נכון, ריי לא משנה מה אני, סמל
You're getting a little jumpy yourself, aren't you, Ray?
שיהיו סמל מאחד שכל אחד מאיתנו יהיה תמיד עבור השני, לא משנה מה יקרה.
We will always be there for each other, no matter what.
לא משנה אם אתן כן או לא ישלחו את סמל ג'רי בויל לטפל בזה אם לא יאהבו את זה.
Whether you are or you aren't, they'll have Sergeant Gerry Boyle to deal with if they don't like it.
והתת משנה שלך זה סמל וילאמס
Your grenadiers to sergeant williams.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20. מדויק: 5. זמן שחלף: 72 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo