הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ספורט" לאנגלית

חפש את ספורט ב: הגדרה מילים נרדפות
sport
sporting
gym
exercise
athletic sports sneakers
trainers
sportswriter
sportswear
sneaker
field
sportscaster
sportscenter
SUV

הצעות

התחלת לשחק ספורט מהנה עם שותף חדש?
Have you taken up some sport you enjoy with a new partner?
אתה ספורט אמיתי שעוזר לי לצאת מהבלגן הזה.
You're a real sport to help me out of this mess.
אבל אנחנו מניחים שמדובר באירוע ספורט שמציב רובוטים נגד מתאבקים!
But we assume it's some sort of sporting event that pits robots against wrestlers.
עיר הבית למאורע ספורט, שגדול יותר מהמונדיאל
A city home to a sporting event greater than the World Cup,
רק כמה בגדי ספורט ובקבוקי מיים.
Just a bunch of gym clothes and some water bottles.
אני אפילו לא אוהבת להתפשט בשיעור ספורט.
I don't even like to get undressed in gym class.
לא התכוונתי להגיד שאת זקוקה לשיעורי ספורט.
You know, and I didn't mean anything about you needing a gym class.
מירוצי מכוניות ספורט פופולרי מאוד ביפן.
Open wheel racing, a very popular sport in Japan.
אין לנו הזמן ללכת לקמפבל ספורט.
We don't have time to go to Campbell Sport.
נולדתי מעייל ספורט מותאם עם ריבוע מטפח להתאים.
I was born in a tailored sport coat with a pocket square to match.
לקחתי תיק ספורט כחול מהמושב האחורי.
I took a blue gym bag from the back seat.
אני מרגישה כאילו זה ספורט לאנשים בכלא.
I feel like it's a sport for people in prison.
זהו ספורט קשר לשים אותו ככה.
It's a contact sport, put it that way.
לעשות ספורט עם חבר בהפסקת הצהריים.
Play a sport with a friend at lunchtime.
ספורט מועדף: כדורגל ממה הוא נהנה ביותר?
Favorite sport: football. What did he enjoy most?
למעשה, רפואה היום היא ספורט קבוצתי.
In fact, medicine today is a team sport.
היורה נמלט באופנוע ספורט שפנה מזרחה.
The shooter exited on a sport bike going East.
ספורט לא צריך לקבל עדיפות גבוהה באוניברסיטה.
Sport should not have such priority in university.
דבר מלבד להיות כלוא באולם ספורט.
Nothing but being locked in a gym.
לרפואה של קשר ספורט, בריאן.
Medicine's a contact sport, Brian.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4108. מדויק: 4108. זמן שחלף: 190 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo