הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: ספינה אחת
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ספינה" לאנגלית

ship
boat
vessel
craft
spina
warship
shipwreck
starship
spaceship

הצעות

אודה שהופתעתי למצוא ספינה נוספת שבאה לכיווני.
I'll admit I was surprised to find another ship headed toward me.
נוכל להתבונן בפעילות כל ספינה בריק מבלי להתגלות.
We can observe activity on any ship in the Void without being detected.
הוא היה בדרכו לקחת ספינה ל...
He was on his way to take some boat to...
זו לא ספינה אמריקאית אלא בריטית.
It's not an American ship, it's British.
אני חושב שהוא חלק מאנשי-צוות על ספינה כלשהי.
No. Think he's part of the crew on some ship.
חרב בידי ספינה טובה תחת רגלי.
Sword in my hand, good ship under my feet.
אתה מוכן לסכן ספינה של משחק?
You're willing to risk your ship on a game?
ובכן, בסוף הוא קיבל ספינה קלה
Well, at least they gave him an easy ship.
יכול להיות שיש ספינה מסתתרת בכחול העמוק.
There could be a ship hiding out in the deep blue.
זו חתימה של ספינה קדמונית שנקראת האורורה.
That is the signature of an Ancient ship called the Aurora.
ספינה זה באמת פצצה גדולה רק מחכה לעלות.
This ship really is a big bomb just waiting to go up.
הם סורקים כל ספינה שמתקרבת לצד השני.
They'd rake any ship that emerged on the other side.
כל ספינה בצי בנויה בתקנים קפדניים.
Every ship in the fleet is built to exacting standards.
גאנריי ושותפיו גנבו ספינה רפובליקנית בכדי לברוח.
Gunray and his accomplices stole a Republic ship to make their getaway.
נצטרך להשמיד אותן ספינה אחר ספינה.
We'll have to destroy them ship to ship.
החיישנים לא מראים אף ספינה באזור.
Sensors don't show any other Malon ships in the area.
עכשיו מצאת לך ספינה ואתה הקפטן.
Now you got yourself a ship and you're a captain.
יש לנו ספינה שבה לצוד ולרכוש יותר.
We have a ship with which to hunt and acquire more.
הם שולחים ספינה כדי להחזיר אותנו חזרה לבסיס
They're sending a freighter to tow us back to base.
אם זאת ספינה קונסולרית איפה השגריר?
If this is a consular ship... where is the ambassador?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3127. מדויק: 3127. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo