הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ספינת מלחמה" לאנגלית

חפש את ספינת מלחמה ב: הגדרה מילים נרדפות
warship
battleship
man of war
a Battlestar
Corair
הנכסים החזקים ביותר שלנו הם ספינת מלחמה וכל מה ששרידים זה
Our strongest assets are this warship and whatever relics
לפי רישומי הפדרציה אותה ספינת מלחמה קרדאסית נמצאה הרוסה בבד-לנדס.
According to Federation records, that same Cardassian warship was found destroyed in the Badlands.
לא ספינת מלחמה משוריינת.
It's not an ironclad battleship.
האדונים שלי, ספינת מלחמה "שקיעת האלים".
Gentlemen! Battleship Götterdämmerung.
נאמר לי שהיא מתקדמת יותר מכל ספינת מלחמה ברביע.
I'm told it's more advanced than any warship in the Quadrant.
נגד בתי המלוכה של העולם על ספינת מלחמה בלתי חדירה?
Against the crowned heads of the world on an impregnable warship?
באותו זמן הוא שלח ספינת מלחמה אמריקאית נוספת, לאסוף את מלך ערב הסעודית המלך עבד אל-עזיז.
At the same time, he sent another American warship to pick up the King of Saudi Arabia, King Abdulaziz.
אני לא מתכוון להשתמש ספינת מלחמה זו לקרב אבל מקבל מהר ככל האפשר מכוכב נחרץ זה.
I do not intend to use this warship for battle but for quickly getting as far as possible from this doomed planet.
21 מייל כלי דרום, מפרץ גואנטנמו, זו ספינת מלחמה של חיל הים אמריקאי 151 אתה יוצאי בערוץ 16.
Vessel 21 miles southeast, Guantanamo Bay, this is US Navy Warship 151 hailing you on channel 16.
כלי על כמובן 0-1-4 ב 22 קשרים, זה הצי האמריקני ספינת מלחמה 151, המבקשת לעלות לבדיקה בהתאם המשפט הבינלאומי של הים.
Vessel on course 0-1-4 at 22 knots, this is US Navy Warship 151, requesting to board for inspection in accordance with international law of sea.
כלי בסביבה 48 מעלות צפון, 15 מעלות מערב, זו ספינת מלחמה של חיל הים אמריקאי 151 על ימין החרטום שלך.
Vessel in vicinity 48 degrees North, 15 degrees West, this is US Navy Warship 151 on your starboard bow.
זו ספינת מלחמה קדמונית
It's an ancestral warship.
זאת ספינת מלחמה של הקדמונים
It's an Ancient warship.
זה ספינת מלחמה קדמונית.
It's an Ancient warship.
ספינת מלחמה קרדאסית במרחק שלוש דקות
Cardassian warship three minutes away.
אתה-אתה פרוצים כי ספינת מלחמה יפנית.
You-you hacked that Japanese warship.
זה ספינת מלחמה.
This is warship.
אני רוצה עוד ספינת מלחמה.
And I want another warship.
ספינת מלחמה ספרדית עגנה במפרץ.
Spanish warship anchored in the bay.
יש שם ספינת מלחמה אנגלית.
There's an English warship.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 102. מדויק: 102. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo