הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סרט" לאנגלית

ראה גם: סרט טוב
חפש את סרט ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

כשמוסיפים סרט למסמך InDesign, האובייקט של הסרט והכרזה יופיעו במסגרת.
When you add a movie to the InDesign document, the movie object and poster appear in a frame.
החלטתי שאני ממשיך לצלם ועושה עוד סרט.
I decided that I'd continue filming and make another movie.
ב - Photoshop בוחרים בתכונות רשת ההדפסה לפני הפקת הפלט על סרט הצילום או הנייר.
In Photoshop, you specify the halftone screen attributes just before producing the film or paper output.
והייתי נמכר ונכתבתי כולה סרט ונשכחתי לשאול אותה.
And I'd sold and written the whole film and forgotten to ask her.
נשתתף בעוד סרט והפעם נתנהג באמת גרוע.
We'll be in another movie, and this time we'll act really bad.
את מתחילה להיראות כמו כוכבת של סרט עצמאי.
You're starting to look like you're starring in an independent film.
אני מפיק סרט טלוויזיה כדי להחזיר אותה לכותרות.
I'm producing a television movie To get her back in the headlines.
יש לנו סרט מושכר וקופסא להכנת בראוניז.
We've got movie rental and a box of brownie mix.
בכל סרט, הגיבורים נפגשים בצורה חמודה.
In every movie, the stars meet in some cutesy way.
רציתי להתמקד בעשיית הסרט איזה סרט -?
I wanted to focus on making the film - What film?
ששני אנשים מחתיכת סרט החליטו לערוק?
That two people from a piece of film have decided to go AWOL?
והיא אמרה שזה סרט די משעמם.
And she said that it's a rather boring movie.
ולקראת סיום כתיבת הספר יצא סרט דוקומנטרי.
And toward the end of writing that book there was a documentary that came out.
נשלחתי לירושלים כדי לעשות סרט על הנצרות המוקדמת.
But I got sent to Jerusalem to make a film about early Christianity.
הוסף לדף שלך סרט וידאו שכבר נמצא באתר SharePoint שלך.
Insert a video already on your SharePoint site onto your page.
לאורך יצירת סרט בפיקסאר, הסיפור מתפתח.
Throughout the making of a movie at Pixar, the story evolves.
אני ממש רוצה ללכת לרידג'קרסט, לראות סרט.
I'd really like to go into Ridgecrest and see a movie.
זה סרט שתפקידו לשנות הכול תיראי, טינה
This is the movie that was supposed to change all that. Look, Tina.
אני רואה אתה מתכנן לילה סרט בהיעדרי.
I see you're planning a movie night in my absence.
בוא נסתכל על סרט האבטחה מאתמול בערב.
Let's just look at the security footage from last night.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16219. מדויק: 16219. זמן שחלף: 267 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo